Enllaços a posibles recursos per a PDI

 

ABC

http://www.genmagic.net/educa/  el millor portal per la PDI

ABC http://www.ideastoinspire.co.uk/index.html#4 Idees per fer servir les web 2.0 a l'aula. En anglès
ABC http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm Racó de la PDI a la XTEC

ABC

http://clic.xtec.cat    jclic de tota la vida

ABC

http://www.edu3.cat/   Vídeos educatius i programes de TV3 i 33 en català. Totes les assignatures.

ABC

http://eduwiki.cat/index.php/P%C3%A0gina_principal   Una wiki col·laborativa dels 6 als 16

ABC

http://educalia.educared.net/edujsp/idioma.jsp   Educàlia, portal web educatiu. Català, castellà anglès.

ABC

http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/  Banc d’imatges i sons del Ministeri

ABC

http://www.ite.educacion.es/ninos/  Recursos per PDI del Ministeri. Totes les assignatures.

ABC

http://www.ite.educacion.es/profesores/asignaturas/  Més recursos del Ministeri per totes les àrees.

ABC

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp  Activitats del diccionari DIDAC

ABC

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca   quaderns virtuals

ABC

http://www.nasa.gov/multimedia/index.html  La Nasa, un clàssic

ABC

http://phobos.xtec.cat/llibres/prestatgeria/index.php    prestatgeria digital

ABC

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/alumnado   Castellano. Portal educativo Castilla i León

ABC

http://www.xtec.es/ceippereviver/pissarra.htm  La web de l’escola Pere Viver

ABC

http://ietherpad.com/   una llibreta col·laborativa

ABC

http://www.peremarques.net/pizarra.htm  Un clàssic: Pere Marquès

ABC

http://www.primaria.librosvivos.net/  Web de l’editorial SM

ABC

http://recursospdi.wordpress.com/  Recursos PDI per totes les àrees

ABC

http://recursospdi.blogspot.com/  Un altre bloc amb recursos

ABC

http://www.algobar.com/recursos/  Recursos en Flash per PDI

ABC

http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/spezial/beitraege/boerni/flughafen.html sons

ABC

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3345   JCLic de dictat de paraules

ABC

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp  Quaderns virtuals. Biblioteca general.

ABC

http://www.espurna.cat    multicicles, multiàreres

ABC

http://www.universalis-edu.com/  Enciclopèdia universal en línia. Amb atles.

ABC

http://nea.educastur.princast.es/    recursos diversos en castellà. Astúries

ABC

http://www.swissinfo.ch/spa/multimedia/index.html?cid=908020     galeries

ABC

http://www.cdlibre.org   programets diversos

ABC

http://www.oercommons.org   Milers de recursos gratuïts en educació. Totes les àrees.

ABC

http://www.educacontic.es/catalogo-tic Catàleg educatiu. Molts recursos per totes les àrees.

ABC

http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/enlaces/index.php  Recursos per a PDI.

ABC

http://intranet.sigmat.com/enlacesdim/   Recursos editorial Edebé. Totes les assignatures.

ABC

http://www.pangea.org/dim/recursosmultimedia/  Recursos PDI grup DIM

ABC

http://juegoseducativosonline.blogspot.com  Bloc amb molts recursos

ABC

http://www.educared.org/web/educared/por-materias  Educared recursos per a totes les matèries.

ABC

http://www.aitanatp.com/  Recursos PDI CP Azorin Alacant.

ABC

http://www.educarioja.org/educarioja/pizarradigital/pd_inicio.htm  La Rioja PDI

ABC

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos  Castella i Lleó. Portal de recursos.

ABC

http://www.educarm.es/admin/webForm.php?ar=331&mode=visualizaAplicacionWeb&aplicacion=PIZARRA_DIGITAL&web=37&zona=PROFESORES&menuSeleccionado  

ABC

http://its.leesummit.k12.mo.us/smartboard.htm#Lessons_and_Templates  Recursos PDI Web en anglès

ABC

http://aula2.elmundo.es/aula/laminas.html   Làmines sobre molts temàtiques

ABC

http://www.aulablog.com/  Un mercat de blocs educatius. Tria i remena.

ABC http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio Agrega, un altre portal de recursos.

ABC

http://www.educasites.net   Una web de recursos per a totes les assignatures.

ABC http://www.glogster.com/ Una aplicació 2.0 per fer exposcions i murals on line.
ABC http://www.supersaber.com/ Portal amb diversos aplicatius Flash. En castellà. Per primària.
ABC http://free.ed.gov/ Molts recursos per a mestres. Educació USA. Pàgina en anglès.

ANG

http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-themes-folklore.htm  Jocs anglès British Council

ANG

http://www.britishcouncil.org.br/etp/   curs d’anglès de la BBC

ANG

http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/grammar/texttypes/instructions/flash0.shtml  angles

ANG http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ Jocs en anglès i recursos, amb qualitat Bristish Council

ANG

http://www.agendaweb.org/  Recursos en anglès per anglès

ANG

http://www.tolearnenglish.com/ Milers d’exercicis d’anglès

ANG

http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/eduland/index.htm   Una mud de l’edu 365 per anglès

ANG

http://es.babbel.com/  Idiomes en línia

ANG

http://www.theyellowpencil.com/#   anglès

ANG

http://www.kideos.com/  contes per infantil en anglès

ANG

http://www.accessart.org.uk/colour/start.html Els colors en anglès, per Infantil

ANG

http://www.infovisual.info/    diccionari anglès  castellà amb imatges

ANG

http://www.angles365.com/   anglès, recursos

ANG

http://kidshealth.org/PageManager.jsp?lic=1&article_set=29673&ps=110  Cos humà en anglès

ANG

http://milloringlix.blogspot.com/     anglès

ANG

http://www.manythings.org  Recursos per anglès

ANG

http://www.bbc.co.uk/schools/laac/story/sbi.shtml   Contes en anglès

ANG

http://www.sesamestreet.org/  Activitats en anglès per petits.

ANG

http://www.learner.org/interactives/spelling/spelling.html?s=g1  Dictats en anglès

CAST

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm  Imprescindible castellano para PDI

CAST

http://www.epdlp.com/  una web de literatura universal

CAST

http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2005/2005_ejorto/  ortografia en castellano

CAST

http://www.milcuentos.com/   cuentos en castellano

CAST

http://www.hadaluna.com Contes en castellà

CAST

http://www.waece.org/cuentos/index.html   Cuentos en castellano

CAST

http://elmundoenverso.blogspot.com/  literatura castellana

CAST

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/   poemari cantat en castellà

CAST

http://leer.es/    castellano

CAT

http://clic.xtec.cat/gali/  Per català, el Galí

CAT

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm  Vincles: per EE, nouvinguts i Català

CAT

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm  ortografia en català

CAT

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php  expressió oral en català

CAT

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm  Ortografia en català

CAT

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm  Un clàssic pel Català: Mud de Mots

CAT

http://www.edu365.cat/entrena/index.htm  Entrena’t a llegir. Català.

CAT

http://www.xtec.cat/~jpi/index.htm  Pronunciem en català. Nouvinguts i EE

CAT

http://refranyer.blogspot.com/  refranys catalans

CAT

http://www.xtec.cat/~aperafit/p/endevina/inici.htm  Milers d’endevinalles

CAT

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm  lectures en català, a l’Edu365

CAT

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/conjugacio.htm  Tots els verbs catalans conjugats.

CAT

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/   Per escriure, redactar i llegir en català

CAT

http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.htm  Català, EE, EI, diccionaris visuals

CAT

http://www.ximixesca.com/  animació a la lectura

CAT

http://clic.edu365.cat/gali/index.html  per treballar català

CAT

http://www.unamadecontes.cat/    contes per treballar

CAT

http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/ur/els_contes_de_la_laura_i_en_joan/index.html  Cat

CIU

http://phobos.xtec.cat/pctac/diversitac/   diversitat, valors, ciutadania

CIU

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html  Tutoria

CIU http://internetambseny.cesicat.cat/ Videos en dibuixos animats sobre internet segura
CIU http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapavergonya/matalumne.htm Socials i ciutadania

EF

http://www.termcat.cat/dicci/atletisme/    edu fisica

INF

http://www.logos.it/index  Diccionari amb imatges per infantil totes les llengües

INF

http://www.lamosqueta.cat/index.html  recursos per Infantil i EE

INF

http://www.musiquetes.cat/  cançons per infantil

INF

http://www.edu365.cat/infantil/passos/index.htm          infantil

INF

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/preescritura.html   pre-escriptura, P5, 1 i 2n

INF

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html   generador de textos per CI

INF

http://www.xtec.cat/ceip-santiscle-vidreres/edinfan.htm Activitats per Educació Infantil

INF

http://www.xinxeta.com/xinxetaframes.htm  Més activitats per infantil

INF

http://www.xtec.cat/satis/ra/lacasa/lacasa.html  Per treballar la casa

INF http://www.wartoft.nu/software/sebran/spanish.aspx Programa per baixar i instal·lar. Ideal Infantil.

INF

http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.html   El mercat, vocabulari per a EI i EE

INF

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3397  Racó de pensar en JClc per Educació Infantil

INF

http://www.xtec.cat/~dvert/arees.htm  Moltes activitats per infantil

INF

http://kids.tate.org.uk/   jocs d’art per infantil

INF

http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.htm  Jocs per a infantil de l’Edu 365

INF

http://www.mundopocoyo.com/    infantil

INF http://contenidos.proyectoagrega.es/ODE/ca/es_2007073123_0200100 Recurs per treballar el cos

INF

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3387  un JClic de pre-lectura

INF

http://www.edu365.cat/infantil/contesweb/index.htm  Contes de la Laia per infantil

INF

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/tweenies/  Una altra pàgina de jocs en anglès per Infantil

INF

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf   Paraules, aplicació per Infantil i NEE

INF

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/lletra.swf   Lletra per lletra. NEE i Infantil.

INF

http://www.edu365.cat/infantil/confegir/index.htm    Confegir paraules. Per NEE i Infantil

JOCS

http://playwithyourmind.com/  jocs mentals en anglès

JOCS

http://pbskids.org/caillou/games/index.html   Caillou, jocs per infantil i en anglès

JOCS

http://www.lumosity.com/   jocs educatius

JOCS

http://www.jigsawplanet.com/   puzles en línia

MAT

http://nlvm.usu.edu/ recursos per les PDI en mates

MAT

http://www.xtec.cat/crp-blanes/dinamitzacio/jocs/INDEX.htm   Recull jocs treballar mates a cicle inicial

MAT

http://www.xtec.cat/~ebraso/  mates per la PDI

MAT

http://www.e-tutor.com/et2/graphing/   Fabulosa calculadora gràfica matemàtica.

MAT

http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx   Pàgina web per crear gràfics de tota mena

MAT

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/activitatmates.htm   Mates PDI. Verdaguer!.

MAT

http://www.mathsisfun.com/   Mates divertides, en anglès

MAT

http://www.ematematicas.net/    matemàtiques exercicis diversos

MAT

http://mathsnet.net/  Tot de recursos per mates, en anglès

MAT

http://maralboran.org/wikipedia/index.php/V%C3%ADdeos_de_Matem%C3%A1ticas  vídeos mates

MAT

http://www.xtec.es/~jjareno/  recursos de mates divertits

MAT http://aprenestadistica.gencat.cat/ Una pàgina molt complerta sobre estadística.
MAT

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ Pàgina del ministeri amb unitats didàctiques de mates

MAT

http://instrumenpoche.sesamath.net/IMG/instruments.html    Instruments de mates de PDI

MAT

http://www.numbernut.com/index.html   Matemàtiques: recursos i jocs en anglès.

MAT

http://math.rice.edu/~lanius/Lessons/index.html  mates divertides

MAT

http://www.xeix.org/   Pàgina web de la societat matemàtica mallorquina

MAT

http://www.xtec.cat/~jjareno/calculus/   Mates, activitats de numeració

MAT

http://www.cut-the-knot.org/content.shtml   Milers d’activitats de mates per a PDI

MAT

http://illuminations.nctm.org/   pàgina de mates, en anglès

MAT

http://www.fi.uu.nl/en/cat/  Activitats de mates en català

MAT

http://xtec.cat/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html  Taules de multiplicar divertides

MAT

http://www.carrotsticks.com/  mates

MAT

http://www.unex.es/tcorco/     geometria

MAT

http://www.myoats.com/    mates i plàstica

MAT

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/problemes_visuals/intro/index.htm  Problemes

MAT

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm  geometria a l’edu365

MAT

http://www.eurion.net/matemagic/  Operacions de mates per primària

MAT

http://www.thatquiz.org/es   Activitats avaluatives de mates, ciències i geografia

MAT

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/  Pàgina personal amb recursos matemàtics.

MAT

http://www.xtec.cat/crp-blanes/dinamitzacio/jocs/INDEX.htm  Mates per cicle inicial

MAT

http://www.xtec.cat/~dcastell/webnumeros/index.htm  Juguem amb els nombres. Mates.

MAT

http://phobos.xtec.es/gromo/toomates.htm  Toomates, les mates més divrtides

MAT

http://www.xtec.cat/~rbernau1/  Entreteniments de mates

MAT

http://www.digits.cat/   Mates. Recursos de numeració.

MAT

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/oca/portada_content.html   Joc l’oca i taules de X

MUS

http://musenvol.com/index.htm  música per a totes les edats. En francès.

MUS

http://www.bbc.co.uk/orchestras/play/  música, jocs, en anglès.

MUS

http://www.noteflight.com/login   editor musical en línia

MUS

http://phobos.xtec.net/clopez13/   Recursos de música de l’amic Carles López, del Maresme

MUS

http://www.aprendomusica.com/  Web de recursos musicals

MUS

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/music/    música

MUS

http://www.tunespotting.com/   música, melodies

MUS

http://www.garritan.com/audition/    orquestra música

MUS http://www.wildmusic.org/es/node Encantadora web de múica i sons, molt poètica.

MUS

http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp   Recursos per música

MUS

http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/mozart/index.htm  Mud Edu365 sobre Mozart

MUS

http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/concerto/index.htm  Mud Edu365 sobre concerto barroc

MUS

http://www.xtec.cat/centres/a8040060/cibercanconer/ciber.htm   Cibercançoner

MUS

http://www.xtec.cat/trobada/musica/index.htm Els instruments de l’orquestra per a primària. XTEC.

MUS

http://www.xtec.cat/~asala4/   Músiques del món

MUS

http://www.xtec.net/~svalls22/   Cançons en català. Música.

MUS

http://www.xtec.cat/~msanahu4/index.htm   Recursos musicals, cançons, i partitures

MUS

http://www.capcanal.com/couleurs/  Instruments de l’orquestra en francés

NAT

http://herbarivirtual.uib.es/cat-uv/index.html  Un fantàstic herbari. Ideal per ciències naturals

NAT

http://www.cellsalive.com/  Tot sobre la cèl·lula i els microorganismes, en anglès però molt visual

NAT

http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/   Cos humà en línia

NAT

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/  Naturals per infantil

NAT

http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/   Enciclopèdia de la Ciència en línia

NAT

http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/index.htm   Com funcionen les coses

NAT

http://www.sciencemuseum.org.uk/onlinestuff.aspx   vídeos de Ciències Naturals en anglès

NAT

http://sciencehack.com/   Més vídeos de Naturals, també en anglès.

NAT

http://virtual.itg.uiuc.edu/downloads/#interface  Microscopi virtual

NAT

http://eol.org/  enciclopèdia visual de biologia en anglès

NAT

http://sciencehack.com/  videos de naturals

NAT

http://www.xtec.cat/aulanet/naturalesa/   Enciclopèdia de la natura en català

NAT

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/index.htm  Experiments casolans química. Mud Edu

NAT http://www.fislab.net/ Laboratori virtual de física. ESO.

NAT

http://www.unicauca.edu.co/aida/  astonomia

NAT

http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Math_   Simulador de ciències i mates per PDI

NAT

http://kidshealth.org/kid/   Salut infantil. Alimentació. Cos. En anglès

NAT

http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=For+Kids&limit=20  ciències naturals

NAT

http://www.sciencemuseum.org.uk/onlinestuff/games.aspx?keywords=Games  Jocs científics en anglès

NAT

http://www.tv3.cat/pprogrames/espaiterra/estSeccio.jsp   naturals

NAT

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/index.htm  Experiments de química

NAT

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm  Natus divertides

NAT

http://obrasocial.caixacatalunya.cat/osocial/idiomes/1/fitxers/mediambient/bolets/minisite.htm  Bolets

NAT

http://www.tocatsdelbolet.com/eboletaire.htm   Més bolets. Un joc de bolets

NAT

http://www.dnalc.org/resources/3dbrain.html    naturals

NAT

http://free.ed.gov/  naturals, en anglès

NAT

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/index.jsp    naturals

NAT

http://phobos.xtec.cat/acuesta1/cat/inici.htm   Alimentació. Web sobre alimentació.

NAT

http://www.xtec.cat/centres/a8000402/natura/col_inse.htm   Aula de natura

NAT

http://www.botanical-online.com/lesplantes.htm  Les plantes on line

NAT

http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/fitxes/marcos.htm  Animals Zoo de Barcelona

NAT

http://www.xtec.cat/~jgurrera/index.htm   Una web sobre la cèl·lula en Català

NAT

http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/gruiz/index.htm  Experiments de ciències en video

NAT

http://www.nostranau.net/    astronomia, naturals

NAT

http://www.edu365.cat/nostranau/  Web de videos sobre astronomia de l’Edu365

NAT

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/index_flash.shtml  Pàgina BBC sobre ciències en anglès

NAT

http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/index.htm  Plantes i animals de l’entorn

NAT

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/1/clau/clau.htm  Conèixer els peixos

NAT

http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/   Taula periòdica dels elements

NAT

http://www.xtec.cat/~aalas/ocells/  Web dels ocells de Catalunya

NAT http://www.sciencenetlinks.com/index.php Pàgina de ciències per mestres en anglès USA
NAT http://www.infermeravirtual.com/es-es/home.html Pàgina de les infermeres on trobar materials per natus

NEE

http://weib.caib.es/Recursos/abast/paginas/alabast-esp.html   EE, nouvinguts i català bàsic

NEE

http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm  Materials per acollida, de català i per Infantil i EE.

NEE

http://www.edu365.cat/agora/   Diccionaris visuals de diversos idiomes. Acollida.

NEE

http://www.xtec.cat/~jlagares/eduespe.htm   recursos per Educació Especial

PLAS

http://www.dibujosparapintar.com/ Pàgina web amb recursos per pintar.

PLAS

http://ares.cnice.mec.es/artistica/index.html Pàgina web de plàstica del Mnisteri d'Educació

PLAS

http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php   Plàstica animacions calcades paper ceba

PLAS

http://www.buildyourwildself.com/  fer bitxos divertits. Plàstica.

PLAS

http://www.korthalsaltes.com/  Models de figures geomètriques per plàstica i mates

PLAS

http://thisissand.com/  plàstica, dibuixos de sorra digitals. Relaxant.

PLAS

http://www.educacionplastica.net/   Imprescindible per plàstica i dibuix

PLAS

http://www.origami.org.uk/   plàstica. Paper doblegat.

PLAS

http://www.zimmertwins.ca/   Plàstica: web per fer còmics

PLAS

http://pixton.com/ct/  creació de còmics

PLAS

http://www.mono-1.com/monoface/main.html   Divertidíssima web per plàstica i conversa a infantil

PLAS

http://www.xtec.cat/~dabizand/quadres/quadres.html  Art. Plàstica. Paul Klee. Infantil.

SOC http://earth.google.es/  per geografia i PDI imprescindible.

SOC

http://www.xtec.cat/recursos/socials/  Recursos web per socials

SOC http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapavergonya/index.htm Recursos treballar el món amb justícia
SOC http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html   Socials. Web sobre les ciutats del món

SOC

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapesflash.htm   Imprescindible web per treballar Socials: mapes.

SOC

http://www.ub.edu/contrataedium/bcn_medieval/grup_recerca4_web.swf  Un passeig Barna medieval

SOC

http://www.xtec.net/recursos/socials/romanicesc/conques/  època medieval i art romànic. Conques

SOC

http://www.evoluciona.org/    recursos per socials

SOC

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/   la web de socials de l’Edu 365

SOC

http://www.poodwaddle.com/clocks2.htm  dades mundials actualitzades al segon: socials i mates

SOC

http://www.dipity.com/   Generador de línies del temps

SOC

http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/index.htm   Pàgina estrella de recursos per Socials

SOC

http://earth.google.es/intl/es_es/rome/   socials, “La antiga Roma”

SOC

http://flickrvision.com/  fotos en 3D d’arreu del món

SOC

http://catpaisatge.net/educacio/  per treballar geografia a CS

SOC

http://www.mapmsg.com/games/statetris/   Tetris de continents i països del món. Per socials

SOC

http://www.360cities.net/   fotos del món en 360 graus. Socials.

SOC

http://www.educaplus.org/geografia/index.html   per treballar geografia

SOC

http://earthobservatory.nasa.gov/  mapes de la terra fets per la Nasa. Fotos.

SOC

http://www.mnac.cat/index.jsp?lan=001   Museu Nacional d’Art de Catalunya. Web. Socials.

SOC

http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm  Jocs geografia Europa. Nivells i temes

SOC

http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm  Mapes de Catalunya per Socials.

SOC

http://europa.eu/  Portal de la Unió Europea. Socials.

SOC

http://phobos.xtec.cat/artsdidactica/index.php  Fotos d’art. Socials

SOC

http://www.xtec.cat/recursos/socials/romanic/  L’art romànic. Com es construeix una església romànica?

SOC

http://www.fmr.cat/atles/index.html   geografia Catalunya interior, estadística

SOC

http://www.gencat.cat/llengua/dictats    català, dictats

SOC

http://atles.eduwiki.cat/   geografia, atles, col·laboratiu

SOC

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  la CIA

SOC

http://www.ancientegypt.co.uk   Socials. L’antic Egipte en anglès

SOC

http://www.xtec.cat/recursos/socials/gerbert/index.htm   Gerbert, un monjo medieval. Socials.

SOC

http://www.xtec.cat/~ebiosca/prin.htm  Mur, un castell de frontera

SOC

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/index.htm  Els ibers a Catalunya

SOC

http://www.xtec.cat/~xripoll/cat/islam1.htm  L’Islam a Catalunya. Socials. Medieval.

SOC

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/temple/index.htm  Temple romà de Barcelona.

SOC

http://www.xtec.cat/~mmoron/  L’art del segle XX. Recursos. Socials i plàstica.

SOC

http://www.mnac.es/serveis/ser_contes_mnac.jsp?lan=001  Videos del MNAC sobre art català

SOC http://elsavisdavuielsjovesdahir.blogspot.com/ Els avis expliquen la història en directe