JOAN ORTI

official website

                 
   
Biografia
 
 
 

 

 
 

Nascut a Vinaròs el 14 de juliol de 1976 en el si d'una família humil de classe treballadora, va estudiar Batxillerat en l'Institut de Sant Mateu (Castelló) on es va graduar en el Batxillerat de Ciències Humanes i Socials a l'edat de 17 anys. Després de fer la corresponent selectivitat, va entrar en l'Institut Valencià de l'Educació Física i de l'Esport de la Universitat de València on va cursar la Llicenciatura en Educació Física. Va finalitzar aquesta l'any 1999 amb uns dels millors currículums de la promoció destacant en algunes assignatures relacionades amb l'entrenament esportiu i preparació física en les quals va obtenir algunes matricules d'honor.

En finalitzar la Llicenciatura va marxar a Albacete (curs 1999-2000) per realitzar el Curs d'Aptitud Pedagògica en l'ICE de la Universitat d'Extremadura. Al mateix temps, va preparar les oposicions per accedir al cos de professors d'Educació Física en Secundària aprovant aquestes l'estiu de l'any 2000 en la comunitat de Catalunya, accedint així al Cos de Funcionaris de l'Estat.

Després d'aprovar les oposicions va sol·licitar plaça a Barcelona per poder cursar estudis de tercer grau a la Universitat de Barcelona. La plaça de destinació va ser l'Institut Júlia *Minguell de Badalona on va romandre des del curs 2000/01 fins al 2006/07. En aquest institut, al costat d'uns companys del departament, va muntar la titulació dels estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació d'Activitats Físic-Esportiva i va realitzar diferents publicacions i experiències relacionades amb l'Educació Física, el joc i la interculturalitat.

 
 

En el 2002 s'incorpora al Departament de Jocs de la Fundació Pere Tarrés de la Universitat Ramón Llull en la qual va col·laborar en la formació de professionals de la recreació i temps lliure.

En aquest període va compaginar l'àmbit laboral amb la recerca a través del Doctorat de Didàctica de l'Educació Física de la Universitat de Barcelona pertanyent al grup de Recerca Societat i Esport de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona durant el període 2003-2006. A partir de 2006 i fins a 2010 s'integra en el grup de recerca GRIES de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de *Blanquerna-Universitat Ramón Llull.

El 2007/08 va decidir traslladar-se al sud de la Catalunya incorporant-se a la plantilla de l'Institut Manuel Surts i Ferré d'Ulldecona.

En el curs 2008/09 s'incorpora com a professor al Departament d'Educació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló col·laborant en la formació de professionals de l'Educació Física.

Durant la temporada 2009/10 s'incorpora com a tècnic esportiu a la Fundació Reial Madrid després d'haver estat com a tècnic en diferents equip de categories *amateur.

En la temporada 2010/11 pansa a formar part de l'organigrama tècnic de la Fundació Reial Madrid sent entrenador d'un dels seus equips. Així mateix, s'integra com a formador al Centre d'Ensenyaments Esportius (CENETED) en la qual col·labora en la formació dels entrenadors de futbol impartint docència en els cursos de Nivell I, II i III compaginant l'entrenament amb la docència a la Universitat, Secundària, Cursos d'Entrenament esportiu en la modalitat de futbol i de monitors de temps lliure.

 

Algunes notícies relacionades amb

Joan Ortí

 
 

Fundació Estadio (Vitoria) - Conferència "Jocs del món"

Campus Futbol Benicarló - " Entrenament en el futbol base"

Presentació del llibre"Els jocs i la tradició lúdica de St Mateu al s. XX

Exposició"La interculturalitat en les manifestacions lúdiques" a St Joan de Moró

Article - Revista Animació de l'IVAJ - "Els jocs tradicionals i els valors culturals"

Exposició"La diversitat cultural en les manifestacions lúdiques" Universitat Jaume I

Periódico Mediterráneo - Entrenament Fundación Real Madrid

Revista Actualidad Universitaria - Exposició"La intercult..."

El Periódico de Aragón - Conferència "L'Esport inclusor"

Xarrada Ajunt. de Benicarló - "Jugar en família"

Noticias

   

Joan Orti Ferreres, 2014

Correu: joan.orti@uji.es

Contacta