Associació cultural "La Tella"
                 
Què fem On anem Col·laboradors   Estudis recents sobre la població  
                 
  Presentació        

 

L'associació cultural "La Tella" és una associació sense ànim de lucre que es va gestar a principis de la primera década del s. XX. Va nàixer amb l'interès de desenvolupar activitats a la població de Sant Mateu i amb la finalitat d'ocupar el temps lliure de les persones de forma creativa i constructiva sempre protegint el patrimoni material i immaterial de la població. Poc a poc va anar adquirir forma i es va decantar per la recuperació i la dinamització a través del joc tradicional i les activitats físico-recreatives vinculades a l'entorn així com la recuperació de la cultura immaterial de la població i la comarca. L'associació es va institucionalitzar l'any 2007 i, actualment, segueix treballant pel bé comú de la població i de la comarca.

Entre els seus objectius destaca l'estudi, la recerca i la formació al voltant del joc i l'esport de la comarca fomentant sempre la participació social ciutadana, és a dir, la pràctica activa i la recuperació del joc tradicional i la vida lúdica al carrer.

També intenta recuperar la memòria oral i tot el que es refereix al Patrimoni cultural immaterial seguint els postulats de l'UNESCO (2003) Accedeix a la informació

Tot i que inicialment va sorgir per potenciar el moviment ciutadà en la població de Sant Mateu, també ha acabat assessorant i col·laborant amb museus, associacions i ajuntaments d'altres localitats de la comarca relacionades amb la cultura immaterial i el joc tradicional.

 

 

 

 
 

 

ORIGEN DEL NOM DE L'ASSOCIACIÓ

La tella és un tros de pedra plana o teula de forma, aproximadament, circular que els xiquets/es utilitzaven per jugar.A Sant Mateu, aquest material donava nom a dos jocs:

- En un es posaven cartonets (antigues caixes de mistos) en un muntó i es llançava la tella per treure-les d'una rodona i així guanyar-les.

- L'altre joc consistia en recórrer un recorregut mitjançant uns quadrats guixats al terra xutant amb el peu la tella.

 

       
   

Associació "La Tella", 2014

Correu: latella.associacio@gmail.com

Contacta