Index

1. Documents teòrics

2.Exercicis 1 ( croquis amb ordinador)

3. Exercicis 2 ( amb mapes de paper)

 

Tema
Nom
0
1
1 Utilitats elementals d'un mapa topogràfic
2 L'escala (no disponible)
4 Orientació (no disponible)

 

 

 

 

 

 

Núm Nom Programes, Web
1
Plànol Institut Word , Paint
2
Portes obertes IES Word, Paint, Google Map
3
Google Earth 1 Word, Google earth
4
Pla Emergència  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm
Nom
1
Escala (1 )
2
Escala (2)
3
Distàncies i àrees
4
Arees I
5
Arees II
6
Exercici de brúixola i mapa
7
Azimuts(1)
8
Azimuts(2)
9
Azimuts(3) Taula Orientació
10
Relleu: carenes i fons de vall
11
Orònims
12