MÈTRICA

Mesura del vers Rima Estrofes

Sota aquest concepte hi agruparem tots aquells elements que tenen a veure amb la mesura dels versos i la seva agrupació formant estrofes.

MESURA DEL VERS

En llengua catalana comptem les síl·labes del vers fins a la darrera tònica. Així en un vers agut (que el seu darrer mot sigui agut) també anomenat masculí, la seva mida coincideix amb el nombre real de síl·labes. En el cas que el vers sigui pla (femení) n'hi restarem una i caldrà deduir-ne dues del vers esdrúixol (molt poc usat)

Fixeu-vos en aquests exemples extrets dels primers poemes del recull "ESCLATS DE PAU EN TEMPS INCERT"

El vostre pensament
volant com un colom.
que cap esglai pertorbi
la vostra llibertat.

El-vos-tre-pen-sa-ment (6 síl·labes) vo-lant-com-un-co-lom (6 síl·labes)

que-cap-es-glai-per-tor-bi (7-1 síl·labes) la-vos-tra-lli-ber-tat (6 síl·labes)

A l'hora de fer el recompte de síl·labes, hem de tenir present dos fenìmens fonètics habituals que ens faran perdre síl·labes: són l'enllaç (o sinbalefa) i l'elisió de vocal neutra.

Comprovem-los en aquest exemple extret del primer poema del recull "CRONOLOGIA"

Tenso el vell arc,
enmig d’una foscor
massa solemne,
per dibuixar una traça
salvatge i decidida.

[TEn-sul-be-yark] (elisió de la vocal neutra de "el")

[pær-di-bu-§au-næ-tra-sæ] (diftong format amb la darrera vocal de "dibuixar" i la primera de "una"

Així, tindrem versos de:

2, 3 i 4 síl·labes assenyats,
exuberants,
fidels...
VIURE ("Necessitat")
5 síl·labes Estimo l’astre amic, CEL D'ESTIU ("Lluna Plena)
6 síl·labes Analfabet de tot:
de tu, del teu país,
dels homes i les dones,
PER NO PERDRE L'ESPERANÇA ("5")
7 síl·labes que dibuixa el teu cos bru CEL D'ESTIU ("Lluna Plena)
8 síl·labes de la carena trencadissa ESPAIS OBERTS DAMUNT DE MIL ANHELS ("Alba")
9 síl·labes on moren les ones obstinades. ESPAIS OBERTS DAMUNT DE MIL ANHELS ("Empremtes")
10 síl·labes Voldria veure’t bella com suara,
quan m’has besat amb pena i desconsol,
però ja no encerto el teu camí, i encara
podria omplir-te el nou destí de dol.
ABECEDARI ("V")
11 síl·labes Ara el vial serà encara més obscur. ORATGES ("Cant inicial")
12 síl·labes El buf àlgid bat el clatell esporuguit ORATGES ("Tramuntana")
13 síl·labes però amb una traça pueril captivadora. CRONOLOGIA ("Signes")

LA RIMA

La més habitual és la que es dóna a final de vers encadenant versos consecutius o alternats. Pot ser de dos tipus:

RIMA CONSONANT

Consisteix en la repetició de tots els sons a partir de la darrera vocal tònica del vers. Cal fixar-se que la repetició és fonètica, no gràfica, per tant s'hauran de repetir els fonemes, no les grafies. Vegem-ho en aquests dos exemples.

Si als ulls naixia un tímid desconsol,
el cor valent bregava a cada pas
trencant fermalls per abordar un nou vol.

Hem fet un camí extens, i ja em diràs
on és la boira que amagava el sol.
Quin munt d’instants viscuts en temps escàs!

CRONOLOGIA ("Anhel")

L’amor absent ha ben perdut la petja
i, amb gest rebel de gosadia heretge,
s’enfonsa enmig d’un cel crepuscular.

Llavis ardents de porpra mesurada
clouen un bes que neix arran de rada
i ara s’envola tot solcant el mar.

ABECEDARI ("L")

RIMA ASONANT

Consisteix en la repetició dels sons vocàlics a partir de la darrera vocal tònica del vers. És un tipus de rima més fàcil de confeccionar i més agraïda de llegir. Comproveu-ho en els versos parells d'aquestes dues estrofes.

Amb l’oreig de la tarda reposada
pentino la memòria i el desig
i desfermo la claror del teu somriure
amb la joia de qui salpa mar endins.
VIURE ("Tempesta")
D’aquest llampec captivador
que mostra amagatalls inescrutables
en faig un vers abrusador
que encén paisatges i mirades.
VIURE ("Tempesta")

ESTROFES

Tot i que la majoria de poemes dels reculls que podeu llegir en aquestes pàgines presenten una versificació força lliure, és a dir no sotmesa a cap mena de mètrica tradicional, m'agradaria destacar tres tipus de composicions amb mètrica estricta.

SONET

L'ABECEDARI és un recull de 26 sonets de composició clàssica. Analitzem-ne la mètrica:

Gronxa en el buit la lluna falaguera (10 A)
que t’ha acostat al meu capteniment (10 B)
i et fa l’ullet mentre somriu i espera (10 A)
la teva empenta dins el firmament. (10 B)

Guaita el teu cos per la finestra oberta (10 C)
i et descobreix en un gemec pregon: (10 D)
somni plaent del qual mai no desperta (10 C)
aquell qui sap que anhela tot el món. (10 D)

Gaudi del ulls, la teva pell tan bruna, (10 E)
que deixes veure entre llençols absents. (10 F)
I l’astre etern emprèn el viatge amb una (10 E)

gosadia extrema tot cremant moments. (10 F)
Gentilesa breu de la pell de pruna (10 E)
que empresonava tots els pensaments (10 F)

14 versos de 10 síl·labes.

Agrupats en dues quartetes i dos tercets.

La rima dels tercets pot ser molt diversa. En aquest s'ha optat per fer una rima relacionada entre tots dos en versos alterns.

Trobareu altres sonets a VIURE ("Estiu", "Tardor"), i a CRONOLOGIA ("Anhel")

HAIKU

Es tracta d'una composició d'origen japonès de tres versos (de 4, 6 i 4 síl·labes) sense cap rima obligada. Els dos primers versos solen descriure una imatge, un instant, un espai; el tercer té una funció més simbòlica i abstracta.

Tot seguit us en poso dos a tall d'exemple. Un d'ells construït exclusivament amb versos femenins (plans) i l'altra amb combinació de dos versos masculins (aguts) i un de femení. S'han extret del recull CRONOLOGIA ("Instants")

Llepen les pedres
guspires de silenci
que m’aconsolen.
Esdevé absurd
el camí que encetàrem
si m’ets absent.

TANKA

Es tracta també d'una composició d'origen japonès, una mica més llarga que l'anterior. Aquesta té cinc versos (4, 6, 4, 6 i 6 síl·labes). Els tres primers versos acostumen a ser descriptius i els dos darrers tendeixen a convertir-se en un raonament una mica més filosòfic.

Del recull CALENDARI, en destaco aquests dos:

ABRIL

Un pom de roses
damunt aquesta taula:
lluent ferida.
Avui manllevo els dies
pel goig d’assaborir-los.

DESEMBRE

Neu a la plana.
Els vidres que s’entelen
i el foc que minva.
Ara les nits són llargues
i curta l’esperança.