ALGUNES EXPERIÈNCIES AMB CULTIUS IN VITRO DE LLENTIES D'AIGUA


QUÈ ÉS EL CULTIU IN VITRO

INFRAESTRUCTURES I MATERIAL NECESSARI

PREPARACIÓ DEL MATERIAL

ALGUNES EXPERIÈNCIES

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA


Inici Macro/micro fotografia Gastronomia Cultius in vitro Jardí Botànic
Pius Font i Quer