PREPARACIÓ DEL MATERIAL
Preparació del medi de cultiu
Obtenció d'un cultiu de llenties d'aigua estèril


Inici Què és? Material Preparació Experiències Conclusions Bibliografia