EL CULTIU IN VITRO


Prerik (1987) defineix cultiu in vitro com:

El cultiu en medi nutritiu sota condicions estèrils, de plantes, llavors, embrions, òrgans, explants, teixits, cèl.lules i protoplasts de plantes superiors.

Aquesta tècnica s'està utilitzant abastament, tant en laboratoris com en indústries, amb diverses finalitats:


Inici Què és? Material Preparació Experiències Conclusions Bibliografia