Verificació de capacitats perceptivo-motrius per a nens i nenes de 4 a 6 anys

NOM:_____________________________________________

 

Imatge i percepció corporal

1
2
3
4
Pot imitar accions observades en altres.        

Control e l'actitud i la postura

1
2
3
4
S'aguanta en equilibri sobre un sol peu amb els ulls oberts durant més de 10 seg.        

Percepció, organització i representació espacial

1
2
3
4
Pot caminar darrera d'un company mantenint la distància.        

Percepció, organització i representació temporal

1
2
3
4
És capaç de colpejar rítmicament sobre una taula amb el taulell de la mà.        

Coordinació òculo-motriu

1
2
3
4
Pot llançar, des d'una distància de 2 metres una pilota multiús,contra blancs de 25 x 25 cm. De 5 llançaments, n'encerta...        

Coordinació locomotriu

1
2
3
4
Pot recórrer més de 10 metres amb un sol peu.        

Agilitat

1
2
3
4
A un senyal , es capaç d'aixecar-se ràpidament del terra partint d'una posició de tombat supí.        

Potència

1
2
3
4
Pot llançar una pilota de tennis a més de 7 metres.        

Velocitat

1
2
3
4
És capaç de recórrer 20 metres en menys de 6 segons.        

Resistència

1
2
3
4
Pot recórrer a ritme regular més de 3 minuts.        

Items: 0 = Malament, 1 = Regular, 2 = Bé

Es passa el questionari de valoració a l'inici i al final de cada curs escolar. Cal dedicar-hi un parell de sessions cada vegada.

Cicle Inicial

Cicle Mig

Cicle Superior