Verificació de capacitats perceptivo-motrius per a nens i nenes de 8 a 10 anys

NOM:_____________________________________________

 

Imatge i percepció corporal

1
2
3
4
Reconeix la dreta i l'esquerra sobre els altres i l'espai.        
Pot completar una figura humana a partir del dibuix d'una meitat del cos ,de forma simètrica.        

Control e l'actitud i la postura

1
2
3
4
Es manté en equilibri sobre un sol peu i amb els ulls tancats durant més de 8 seg.        
Es capaç de caminar cap endavant sobre un banc suec invertit.        

Percepció, organització i representació espacial

1
2
3
4
Pot calcular a ull la distància des d'ell a un element ,prenent com a referència el seu cos.        

Percepció, organització i representació temporal

1
2
3
4
Es capaç de reproduir colpejant amb la mà sobre una taula , seqüències rítmiques senzilles.        

Coordinació òculo-motriu

1
2
3
4
Es capaç d'interceptar i colpejar una pilota de tennis amb una raqueta.        

Coordinació locomotriu

1
2
3
4
Pot saltar rítmicament alternant els suports d'un i altre peu ( 2 ò 3 vegades seguides amb cada peu i canviar ).        
Pot saltar a la corda de forma continuada        

Flexibilitat

1
2
3
4
En posició d'assegut a terra amb les cames sota un banc suec ,arriba a tocar ...        

Potència

1
2
3
4
Pot llançar una pilota de tennis a més de 12 metres.        

Velocitat

1
2
3
4
És capaç de córrer 30 metres en menys de 6 segons.        

Resistència

1
2
3
4
Pot córrer a ritme regular més de 7 minuts.        

Items: 0 = Malament, 1 = Regular, 2 = Bé

Es passa el questionari de valoració a l'inici i al final de cada curs escolar. Cal dedicar-hi un parell de sessions cada vegada.

Educació Infantil

Cicle Inicial

Cicle Superior