jtort12, l'espai d'orientació educativa d'en Pep

Aula Oberta d'Aprenentatge

aoa

 

L'Aula Oberta d'Aprenentatge és un recurs més d'atenció a la diversitat.

L’AOA és un programa de diversificació curricular pel qual l’alumnat que en forma part  i a través del treball, l’aprenentatge i la convivència a l’aula i al centre poden assolir les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria, i així obtenir el títol de Graduat.

El currículum s’organitza de forma diferent al dels grups ordinaris i s’adapta a les necessitats de l’alumnat que en forma part a través d’una metodologia específica i personalitzada.

En aquest espai els alumnes que presenten un baix rendiment acadèmic, absentisme, baix nivell d’autoestima i en general una elevada desmotivació per l’activitat escolar., han de trobar la manera de canviar els dinàmiques negatives i disposar-se positivament vers els estudis.

Tot el professorat del centre, i especialment l’equip docent de l’AOA, ha d’alimentar constantment l'expectativa que es poden aconseguir canvis positius. Tots ens hem de creure que el projecte, l’agrupament i les expectatives són positives.

 

© jtort12@xtec.cat (2013)