jtort12, l'espai d'orientació educativa d'en Pep

Llegir i resoldre problemes

L’eix conductor i estructurador del treball en aquest àmbit (matemàtiques) són la lectura i la resolució de problemes.

Els problemes s’agrupen en uns objectius progressivament més complexos.

Cada objectiu s’organitza de la següent manera:

      1. Presentació de l’objectiu i eines bàsiques (matemàtiques)
      2. Problemes Model
      3. 7 Sèries de problemes, autocorrectius.
      4. Control a través del Moodle
      5. Control escrit a la llibreta.
      6. Activitats per a practicar.

 

Accés a la versió Hotpotatoes

© jtort12@xtec.cat (2013)