W. James (1890):

"La psicologia és la ciència de la vida mental, dels seus fenòmens, de les seves condicions."

Watson (1913):

"La psicologia és una ciència natural que considera com a objecte la conducta humana: les coses que fa i diu, apreses o no apreses."

Luria (1977):

"La psicologia té la missió d'establir les lleis fonamentals de l'activitat mental, estudiar-ne les vies de desenvolupament, revelar-ne els mecanismes subjacents i descriure les mutacions que s'hi produeixen com a conseqüència d'estats psicològics."