GUIA DIDÀCTICA
Introducció
Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Crèdits
Guia didàctica

DEFINICIÓ

"Una WebQuest és una activitat de recerca guiada amb recursos internet, que té en compte el temps de l´alumne. Es un treball col·laboratiu del qual cada persona es fa responsable d´una part. Obliga a la utilització d´habilitats cognitives d´alt nivell i dona prioritat a la transformació de la informació"

Totes les WQ tenen els mateixos apartats: una portada o pàgina principal, introducció, tasca, procés, avaluació, conclusions, crèdits i aquest apartat de guia didàctica on et trobes ara.

INTRODUCCIÓ
Si entres a l’apartat de la introducció veuràs com tenint en compte la “filosofia constructivista en que es basen les WQ és on plantegem unes preguntes, uns reptes, uns problemes que els alumnes hauran de solucionar, des d´aquí els convidem a fer fer una recerca que li concretarem a l´apartat de la tasca.

TASCA
Aquí com pots comprovar expliquem als alumnes què han de fer, és a dir quina transformació hauran de fer amb la informació que trobaran a internet i en quin tipus de producte final l’ hauran de convertir

PROCÉS
Aquí veuràs que hem ordenat els passos necessaris per a dur a terme la tasca , hi ha activitats que han de realitzar en uns grups que segons el rol assignat veuran el tema des de punts de vista diferents, investigaran diferents aspectes en diferents llocs web . També els expliquem com i on han d’ anar desant la informació , les imatges i les activitats que van fent. En aquest apartat hi trobareu els Recursos , o sigui totes les pagines web que hem seleccionat amb molta cura, però et recomanem que abans de començar la WQ revisis tots i cada un dels enllaços per si algun ha canviat o desaparescut.
Fixat en els suports( en hipertex) potser et semblarà que els facilitem massa la feina però a les WQ es tracta precisament d’ això, que trobin totes les facilitats i la informació com més a l’ abast millor per tal que arribin més lluny i més aviat als objectius que ens hem proposat .

AVALUACIÓ
Caldrà que des de la presentació de la WQ els facis fixar en aquest apartat i els recomanis de llegir tots els apartats de la rúbrica per tal que sàpiguen que esperes d’ ells que tindràs en compte a l’ hora d’ avaluar. Si et sembla necessari adaptes les rubriques als teus alumnes reduint o ampliant els aspectes a avaluar i els nivells d’ exigència.

CONCLUSIONS
Aquí el teu paper serà molt important ja que els ha de fer reflexionar sobre tot allò que han fet des del començament i també de com els ha funcionat el grup i a més els has d’ orientar respecte a la destinació que han de donar al producte: a qui l’ han de fer arribar... , on penjar-lo... , quan representar-lo..., etc.. potser hauràs de parlar primer amb el director o amb altres mestres, cal que els alumnes vegin que el que han fet és valorat i que incideix en el mon que hi ha més enllà de les parets de l’ aula.

A l’ apartat de CRÈDITS trobaràs d’on hem tret la informació qui ens ha ajudat realitzar a crear aquesta WQ etc....

(Sebastià Capella)

Endarrere 
ENDARRERE
Al principi
TORNA AL PRINCIPI
 Endavant
ENDAVANT