Música del Ball de CintesBall de Cintes (de les Presses, a la Vall d'Hostoles)

ReferènciesEl ball de les cintes és ballava a la Festa Major de la vila de les Presses, a la Vall d'Hostoles, vora d'Olot.
Ball de Cintes
En un moment donat de la dansa, el cap de colla es situava enmig dels ballaires, dividits en dues rengleres,  i amb el seu braç nervut i ferm sostenia enlaire als caps de les cintes de tots els ballaires , els quals es movien i evolucionaven al seu entorn i, tot ballant, teixien pel damunt del braç, fins que, en arribar el ball a un punt, evolucionaven en sentit contrari, fins a deixar el braç despullat del tot de cintes, les quals el cap de colla deixava anar  i cada ballaire recollia la seva, i seguia ballant amb la cinta tirada al coll.

Figures del Ball de CintesMoviments


- Situació inicial: dues rengleres amb un capità al mig.

- És mouen endavant (fig. 1) i endarrera (fig. 2), portant les cintes tirades damunt l'espatlla.

- En començar el ball el capità passa  entre les dues rengleres  i agafa d'una en una totes les cintes (fig. 3) i es queden amb la posició que marca la fig. 4.

- La primera fila de ballaires fa una passada per darrere de l'altre renglera per tornar al lloc de sortida (fig. 5)i (fig.6)
- L'altra renglera fa el mateix (fig. 7).

- Els ballaires de la primera fila evolucionen segons la fig. 8   i la fig.10 passant per darrera del ballaire de la fila contrària que ocupa el mateix lloc que ell posant-se sempre darrera de tot del seu rengle, de manera que en acabar d'evolucionar és troben tots al mateix lloc on eren al començar-la.

- Després d'aquestes evolucions les cintes resten teixides com mostra la fig. 9.

- L'altra renglera evoluciona igual (fig. 11).

- Així acaba la primera part del ball amb les cintes teixides al braç del capità, ara s´ha de repetir el ball en sentit contrari per tal de desfer les cintes.

- La figura 12 indica com han de moure's els peus per  girar el sentit de les evolucions.

- Començar la segona fila evolucionant  en sentit del tot invers a com ho havien fet primer (fig. 13).

- Les figures 14, 15, 16 i 17 mostren les següents evolucions del ball.

- Després d'aquestes passades  el teixit queda completament desfet, el capità obre la mà per deixar anar les cintes. (fig. 18).Partitura del Ball de Cintes


(Informació extreta del Costumari Català de Joan Amades) Tornar a dalt
Principal Recull de danses populars  /  La dansa a l'escola Projecte