Edward Wilson, el naturalista

Naturalist”, així és com el biòleg, etòleg, entomòleg Wilson (Birmingham, Alabama, EUA, 1929) es veu a si mateix enla seva autobiografia titulada justament “Naturalist” (1994). Des de petit es sentí ben a prop de la natura, compartint la vida amb peixos, serps, ocells i insectes. I als set anys, pescant en la seva natal Alabama, perdé el seu ull dret traient de l’aigua un peix amb espines dorsals; però amb la seva aguda vista de l’ull esquerra pogué observar pluralitat d’insectes, especialment formigues.

Acabats els seus estudis de biologia a la Universitat de Alabama, inicià formalment la seva especialització en l’estudi de les formigues. Incorporat a la prestigiosa Universitat de Harvard (1951), presentà la tesi doctoral sobre l’anatomia i fisiologia d’un determinat gènere de formigues . Després, recorregué un bon nombre de païsosrecollint i estudiant les seves formigues, esdevenint poc a poc una primera figura sobre la taxonomia d’aquests insectes.

El 1971 publicà una grandiosa síntesi sobre els insectes socials, “The Insect Societies”, i el 1990, junt amb el mirmecòleg alemany Bert Hölldobler, publicaren “The Ants” on es recull tot el que se sabia sobre les formigues.

Cercant formigues arreu, Wilson observà directament de la destrucció de pluralitat d‘ecosistemes i la desaparició de boscos primaris. Des d’aquest moment, el compromís amb la conservació de la natura serà una constant en la seva vida. En el llibre “Biophilia” introduí la noció de biofilia per indicar el plaer espontani que sentim quan connectem amb la natura salvatge. Edità, també un llibre col·lectiu “Biodiversity”; posterioment i seguintamb el seu compromís, publicà la influent obra “The Diversity of Life”.

Wilson es centrà en la comunicació entre les formigues; no en la comunicació visual, impossible en els foscos formigues, sinó en la comunicació química. Adoptant el concepte de feromona com a desencadenant química de la comunicació entre formigues, identificà la glàndula que les produeix i desxifrà el vocabulari químic de comunicació: constatà que hi ha feromones que atreuen, altres que provoquen alarma, altres que comuniquen la presència d’un cadàver; entre deu i vint feromones s’empren en la regulació de l’organització social d’una colònia.

Les formigues no aprenen pràcticament res al llarg de la seva vida: des del seu naixement estan programades, i amb un cervell petit com una mota de pols, arriben a realitzar comportaments molt complexos.


   

De l’etologia a la sociobiologia

El comportament animal és resultat d’un aprenentatge o bé respon a una preprogramació genètica? En la primera meitat del segle XX i amb la psicologia conductista (Watson, Skinner), l’aprenentatge era considerat l’element explicatiu clau. En la segona meitat del segle i amb la consolidació de l’etologia per obra de Niko Tinbergen, Konrad Lorenz i altres, l’element explicatiu clau es posava en la predeterminació genètica. Lorenz aïllava i estudiava pautes fixes d’acció amb base genètica en diferents animals; en aquest context, Wilson es sentí estimulat per l’obra de Lorenz i cercà pautes fixes de comunicació entre les formigues i altres insectes.

Si bé la gran majoria d’animals són insectes (del milió i mig d’espècies conegudes, tres quartes parts són insectes), Wilson no es conformà amb la descripció i explicació del comportament d’aquests, sinó que cercà una teoria unificadora que expliques tant el comportament de colònies d’insectes socials com el de les hordes de primats. Aquest ampli objectiu l’obligà a endinsar-se en un estudi general del món animal, especialment dels primats. Aquesta teoria unificadora constituirà la nova síntesi que ell anomenà sociobiologia.

L’etologia explicava les pautes individuals d’acció d’animals de diferents espècies: una psicologia generalitzada. La sociobiologia pretenia explicar les pautes socials d’acció de les diferents espècies: una sociologia generalitzada. La magna publicació de 1975 “Sociobiology: the New Synthesis” és el resultat d’aquesta aspiració. En ella es parla molt des insectes socials, però també d’altres especials socials de vertebrats: aus, mamífers, ungulats i elefants, carnívors i primats. L’obra generà polèmica immediatament: en el darrer capítol aplica a les societats humanes els mateixos principis i plantejaments d’ordre biològic que havia descobert en el comportament animal.

Una de les principals dificultats que hagué de superar la sociobiologia era l’explicació dels comportaments altruistes i cooperatius tan freqüents en les societats animals, dificultat que arrencava especialment de l’explicació darwinista segons la qual l’evolució selecciona els gens que indueixen a conductes egoistes, no altruistes. Comportaments que s’explicaven posant l’accent en la cultura; Wilson els explica recorrent a la biologia. Igualment, la prohibició de l’incest, que es dóna en totes les societats humanes, es explicada per molts antropòlegs com un a prohibició cultural que obliga a cercar esposes en altres grups, tot estimulant intercanvis organitzats. Segons Wilson, altrament, l’incest ha estat frenat per l’evolució, i la seva prohibició està inscrita en els nostres gens; és producte de la selecció natural: l’incest condueix a la degeneració, a l’empobriment del patrimoni genètic. És una prohibició que també es troba en altres mamífers, així en els ximpanzés.


   

La natura humana

El posterior llibre “On Human Nature”, 1978, és un intent de resoldre o matisar les crítiques de determinisme genètic que havia provocat el seu tractat de sociobiologia. L’ésser humà no pot fer d’ell mateix el que vol, té una natura biològica: el conjunt dels seus gens. I tots els éssers humans compartim les mateixes necessitats, impulsos i desitjos; com tots els animals, estem programats per fer unes i no altres coses.

En oposició a altres darwinians que veuen avui en l’homo sapiens només una evolució cultural, Wilson defensa que els éssers humans continuem evolucionat biològicament i que no existeix necessàriament una unitat de la espècie humana. Som presoners dels nostres gens i aquesta herència continua evolucionat; ara bé, Wilson nega la determinació biològica de les nostres idees sobre el bé i el mal: els nostres gens predisposen a un determinat comportament o a un altre.

Però aquesta herència genètica està entrellaçada amb la xarxa cultural que adquirim amb l’aprenentatge: la nostra capacitat cultural depèn dels nostres gens. Separar el que és heretat del que és adquirit, és a dir, traçar la frontera entre natura i cultura, entre ‘nature’ i ‘nurture’ (natura i criança) és una tasca que de moment ens sobrepassa. El comportament humà s’explica tant pel patrimoni genètic heretat per l’evolució biològica com per la cultura adquirida.

De la mateixa manera que cercà una teoria unificadora explicativa del comportament animal, cercà una teoria unificadora de les diferents branques del coneixement. El seu llibre de 1998, “Conciliense: The Unity of Knowledge”, és una decidida defensa, trencant barreres entre disciplines, de la unitat de la ciència, de l’establiment de ponts entre les ciències naturals i les ciències socials, entre la cultura científica i la cultura humanista.


   

Textos escollits d'Edward O. Wilson

1. La sociobiologia

«Esto nos lleva al centro del problema teórico de la Sociobiología: ¿cómo puede el altruismo, que por definición merma el éxito individual desarrollarse por selección natural? La contestación es por parentesco: si los genes causantes del altruismo son compartidos por dos organismos a causa de una ascendencia común y si el acto altruista de un organismo aumenta la contribución conjunta de estos genes a la próxima generación, la propensión al altruismo se propagará al sustrato génico. Esto ocurre aunque el altruista haga menos de una solitaria contribución al sustrato genético que el precio de su acto de altruismo.

»He planteado un problema de ética para señalar la esencia de la Sociobiología. La Sociobiología se define como el estudio sistemático de las bases biológicas de todo comportamiento social. De momento, centra su interés en sociedades animales, su población y estructuras, castas y comunicaciones, conjuntamente con toda la fisiología que subraya las adaptaciones sociales. Pero esta disciplina también está interesada en el comportamiento social del hombre primitivo y en sus características de adaptación y organización dentro de las sociedades humanas contemporáneas más primitivas.

»La meta principal de una teoría general en Sociobiología debería ser la capacidad de predecir las características de la organización social, a partir del conocimiento de los parámetros de esta población combinados con la información acerca de los condicionantes del comportamiento impuesto por la constitución genética de las especies.»

WILSON, Edward O. “Sociobiología. La nueva síntesis”. Barcelona: Ediciones Omega 19802. Característiques comunes en els insectes socials

«Los insectos sociales «auténticos», o insectos eusociales, como son denominados de manera más técnica, incluyen a todas las hormigas y termes, así como a las abejas y avispas más altamente organizadas. Estos insectos puede distinguirse como un grupo por la posesión común de tres rasgos: 1) los individuos de la misma especie cooperan en el cuidado de los jóvenes; 2) hay una división reproductora del trabajo, con individuos más o menos estériles trabajando en beneficio de los compañeros de nido fecundos; y 3) hay un solapamiento de al menos dos generaciones en etapas de la vida en que son capaces de contribuir al trabajo de la colonia, por lo que la prole ayuda a los progenitores durante algún tiempo de su vida. Estas son las tres cualidades por las que la mayoría de entomólogos definen a la eusociabilidad. Si tenemos en cuenta que es posible que los rasgos se presenten independientemente entre sí, podemos seguir adelante con un mínimo, de ambigüedad para definir los niveles presociales, basándonos en dos o tres de estos rasgos.»WILSON, Edward O. “Sociobiología. La nueva síntesis”. Barcelona: Ediciones Omega 1980


3. Els humans, des de la sociobiologia

«Vamos a considerar ahora al hombre con el libre espíritu de la historia natural, como si fuéramos zoólogos de otro planeta que estuvieran completando un catálogo de las especies sociales de la Tierra. En esta visión macroscópica, las humanidades y las ciencias sociales se reducen a ramas especializadas de la biología; historia, biografía y ficción son los protocolos de investigación de la etología humana; y la antropología y la sociología juntas constituyen la sociobiología de una sola especie de primates.»

WILSON, Edward O. “Sociobiología. La nueva síntesis”. Barcelona: Ediciones Omega 1980


4. Predisposició genètica a ciertes classes socials?

«Los papeles en las sociedades humanas son fundamentalmente distintos a las castas en los insectos sociales. Los miembros de las sociedades humanas a veces cooperan de forma muy parecida a la de los insectos, pero con mayor frecuencia compiten por los limitados recursos asignados al sector de su papel. El mejor y más emprendedor de los actores que representan un papel, usualmente gana un reparto desproporcionado de recompensas, mientras que los menos afortunados son desplazados hacia otras posiciones menos deseables. Además, los individuos intentan moverse hacia posiciones socioeconómicas superiores cambiando los papeles. También se produce una competencia entre clases, y en grandes momentos de la historia ha demostrado ser determinante para el cambio social.

»Una cuestión clave de la biología humana es la de si existe una predisposición genética a entrar en ciertas clases, y a representar ciertos papeles. Las circunstancias bajo las que pudiera darse esta diferenciación genética pueden concebirse con facilidad. La heredabilidad de al menos algunos parámetros de la inteligencia y de los rasgos emotivos, bastan para responder a una moderada cantidad de selección disruptiva. Dahlberg (1947) demostró que si un solo gen parece ser el responsable del éxito y auge en el status, puede concentrarse con rapidez en las clases socioeconómicamente superiores.»

WILSON, Edward O. “Sociobiología. La nueva síntesis”. Barcelona: Ediciones Omega 1980


5. La cultura no s'ha allberat dels gens

«Otros primates superiores distintos al hombre poseen los rudimentos de la cultura, incluyendo a los simios japoneses y al chimpancé (capítulo 7), pero sólo en el ser humano ha penetrado la cultura cuidadosamente en virtualmente todos los aspectos de la vida. El detalle etnográfico tiene genéticamente baja prescripción, lo que desemboca en grandes cantidades de diversidad entre sociedades. La baja prescripción no significa que la cultura se haya liberado de los genes. Lo que ha evolucionado es la capacidad para la cultura, en realidad la abrumadora tendencia a desarrollar una u otra cultura.»

WILSON, Edward O. “Sociobiología. La nueva síntesis”. Barcelona: Ediciones Omega 1980


6. Biologitzar l'ètica

«Científicos y humanistas deberían considerar conjuntamente la posibilidad de que ha llegado el momento de retirar temporalmente la ética de las manos de los filósofos y biologizarla. Hasta el presente, el tema está formado por diversos conceptos extrañamente disjuntos. El primero es el intuicionismo ético, que cree que la mente tiene un conocimiento directo de lo auténticamente correcto y falso, que puede formalizarse por lógica y traducirse en reglas de acción social. El precepto guía más puro del pensamiento occidental secular,' ha sido la teoría del contrato social, formulada por Locke, Rousseau y Kant. En nuestros tiempos, el precepto ha sido vuelto a tejer según un sólido sistema filosófico, por John Rawls (1971). (pàg 580a)

»La transición de una teoría puramente fenomenológica a otra fundamental en Sociología debe esperar una explicación nerviosa y completa del cerebro humano. Sólo cuando la ma­quinaria pueda verificarse sobre un papel a nivel de célula y reunirse después se aclararán las propiedades de la emoción y del juicio ético. Los simulacros podrán emplearse entonces para estimar toda la gama de respuestas del comportamiento y la precisión de sus controles homeostáticos. La tensión se evaluará en términos de perturbaciones neuro-fisiológicas y sus tiempos de relajación. El conocimiento será traducido a circuitos. El aprendizaje y la creatividad se definirán como alteraciones de partes específicas de la maquinaria cognoscitiva reguladas por la entrada procedente de los centros emotivos. Habiendo devo­rado a la Psicología la nueva neurobiología proporcionará un conjunto duradero de principios primarios a la Sociología.»

WILSON, Edward O. “Sociobiología. La nueva síntesis”. Barcelona: Ediciones Omega 1980


7. Comunicació química (Punset conversa amb Wilson )

E.W. “…Una colonia de hormigas es un superorganismo. Son increíbles, sobre todo algunas de ellas. Son unacreación maravillosa, puesto que tienen una serie de comportamientos muy complejos por medio de los cuales cooperan los miembros de comunidad. Utilizan de diez a veinte tipos de señales químicas...”

E.W. “Feromonas, que los miembros de la colonia huelen y prueban, y puede que tengan hasta cincuenta mensajes que surgen de combinaci­ones de feromonas. Tienen formas múltiples, de individuos que forman grupos que realizan muy bien una función y no tan bien otras. Y todo esto se presenta reunido, de forma que generación tras genera­ción las colonias de hormigas de ciertas especies siempre son iguales, porque el cerebro de una hormiga está programado, casi por com­pleto, para realizar cierto tipo de comunicaciones y el trabajo de una manera determinada y para que los individuos estén categorizados por la función de su trabajo para que la colonia sobreviva: la unidad es la colonia. La evolución continúa por la competición de una colonia contra otra colonia. Uno de los resultados de esto es que se tiene un cierto grado de armonía y cooperación entre los individuos de una colonia. Ahora bien, las colonias siempre están en guerra entre ellas. Las hormigas son las criaturas más belicosas del planeta. Yo digo que si se les diera a las hormigas armas nucleares habrían volado el mundo en una semana. Comparemos las hormigas con los humanos...”


8. Instint i individualitat (Punset conversa amb Wilson )

E.W. “... la evolución del cerebro de la especie humana es, entre las evoluciones estudiadas, una de las más rápidas de todos los tiempos. De manera que algo sucedió que convirtió a estos pri­mates en lo que ahora reconocemos como humanos y en el proceso no nos convertimos en seres como las hormigas, sino que seguimos siendo mamíferos independientes: cada ser humano trabaja por su propio interés. Y esta individualidad y creatividad se conserva. De manera que la sociedad humana, a diferencia de la de las hormigas, está basada en parte en el instinto; tenemos mucho instinto: la natu­raleza humana determina mucho nuestras emociones y aquello que nos parece satisfactorio. A parte de estas orientaciones, hemos creado nuestras sociedades y civilizaciones por medio de contratos a largo plazo, acuerdos que consideramos sagrados. Entre unos y otros hemos constituido acuerdos, relaciones, contratos...”

PUNSET, Eduardo. ”Cara a cara con la vida, la mente y el universo. Conversaciones con los científicos de nuestro tiempo” Barcelona: Ediciones Destino, 2004

http://www.eduardpunset.es/charlascon_detalle.php?id=28
[Guia]