Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

PENSADORS, no estrictament filòsofs, que han aportat en diferents àmbits del coneixement humà. D'ells, en la nostra ACADÈMIA, hi trobarem idees i textos.

 
Max Weber: Pes dels valors protestants (calvinistes) en l’evolució del capitalisme
  Davant l'exigència d'austeritat per part dels països del nord d'Europa, amb influència protestant, es presenten algunes de les idees i fragments del clàssic de Max Weber L’ètica protestant i l’esperit de lcapitalisme.
  Data d'entrada: 29/juny/2012

Edward O. Wilson: Formigues i humans
  Presentació bàsica de les aportacions de l'entomòleg nordamericà Edward O. Wilson. Aplicació dels resultats de l'estudi de les formigues a altres societats. Fundador de la sociobiologia. S'introdueixen textos seleccionats.
 Data d'entrada: 30/juliol/2009

Samuel P. Huntington: Xoc de civilitzacions
  Huntington constata un ressorgiment de civilitzacions diferents a l'occidental, civilitzacions que es veuen superiors i que pretenen ocupar un lloc dominant. Serà inevitable un enfrontament entre civilitzacions? S'inclouen textos de Huntington i s'ofereix un exercici d'identificació de civilitzacions.
 Data d'entrada: 2/2/2000

Stephen Jay Gould: Evolució sobtada i imprevisible
 El paleontòleg nord-americà Stephen J. Gould reafirma el darwinisme però alterant-ne alguns aspectes: l'evolució no és un procés gradual com defensava Darwin, sinó brusc, imprevisible, contingent. Gould és un pensador polifacètic molt preocupat pels prejudicis que sovint impregnen l'activitat científica.
 Data d'entrada: 2/2/2000

 
Polis