Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

Diferents BARBARITATS estan engarlojades en la PRESÓ. Idees, fets desafortunats, actituds,... que pertorben, enreden o dificulten l'aplicació dels drets humans.

 
Fal·làcies lògiques
  Fal·làcies lògiques no formals i formals, és a dir, raonamens no vàlids però que es presenten amb aparença de raonaments lògicament vàlids.
  Data d'entrada: març/2006

Els totalitarismes del segle XX: estan ben morts?
  Els trets bàsics que constitueixen el totalitarisme i les dues modalitats que han marcat el segle XX: el nazisme i el comunisme. Què comparteixen ambdós sistemes totalitaris? En què es diferencien? Actituds actuals que fomenten el totalitarisme.
  Data d'entrada:13/4/2000

Dèbils mentals? Els que no encaixen
 En nom de la ciència, amagant prejudicis socials, individus que no encaixen o que tenen massa marcades les seves peculiaritats han estant declarats 'dèbils mentals'. Un cas de mal ús dels test d'intel∑ligència.
 Data d'entrada: 2/2/2000

 
Polis