Correus Oficina d'informació Temple de respostes Port de webs Jardí dels somriures Mercat de varietats Barri Nou de filòsofs Estadi olímpic Biblioteca de textos Presó de barbaritats Palau de les ciències Acadèmia de pensadors Taller de conceptes Passeig de temes Àgora de debats 10 aniversari: 10 alĚlegories Edupolis. Ciutadania Barri Antic de fil˛sofs Filosofia FiloPolis
   
Girona, desembre de 2021
Mapa continguts
Castellano
filopolis.cat
Llorenç Vallmajó Riera
Cerca a Fil˛polis - Indexed by FreeFind
Web inaugurat el 30 d'octubre de 1996,
reestructurat el 2 de febrer de 2000
Novetats, actualitzacions:
- Els fil˛sofs pluralistes ja ho intu´ren.  Barri Antic
- Aquest Nietzsche, si que m'agrada. Blog
- Nietzsche,un pensador polièdric Barri Nou
- Acudits filos˛fics. Blog
- Les preguntes de la filosofia. Passeig
En preparació:
- Anecdotari filos˛fic
 
55 Citacions
en el seu context


citacions.filopolis.cat
Fil˛Polis Ús un espai interactiu que, estructurat simulant una ciutat, presenta continguts inter-disciplinars i de Filosofia.
- Passeig de temes
- └gora de debats
- Barri Nou de filòsofs
- Barri Antic de filòsofs
- Taller de conceptes
- Palau de les ciències
- Acadèmia de pensadors
- Estadi olímpic
- Temple de respostes
- Mercat de varietats
- Biblioteca de textos
- Jardí de somriures
- Edupolis: ciutadania
- Presó de barbaritats
- 10 aniversari: alĚlegories
- Port de webs
- Oficina d'informació
Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
membre de