Guia de FilòPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al·legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano
 
Polis
1. Filosofia / 2. Ètica i ciutadania / 3. Història de la Filosofia

 
n2_1.gif - .885 K Filosofia, de què va?  
n3_2.gif - .936 K

1. Filosofia: un constant pas del mite al logos - Activitat filosòfica ahi i avui; mots encreuats. Passeig

n3_2.gif - .936 K 2. Filosofia? Sí gràcies - Coneixement; ètica; crítica; defensa personal.     Passeig
n3_2.gif - .936 K 3. Les preguntes de la filosofia - Preguntes últimes; branques filosofia; llistats preguntes.     Passeig
n3_2.gif - .936 K 4. Usos desencertats de la paraula "filosofia" - Exemples abús de la paraula.    Passeig
n3_2.gif - .936 K La paràbola de l'elefant - Filòsofs, com cecs que volen veure.     Mercat
n3_2.gif - .936 K Ciència i filosofia: un continu - Del llibre Ciencia viva de Jesús Mosterín.    Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Filosofia: acceptar que no hi veiem clar - Del llibre Per què filosofia de Xavier Robert.    Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Origens del pensament filosòfic i científic - Vídeo www.youtube.com. Informació a:    Barri antic
n2_1.gif - .885 K ... i Ciència  
n3_2.gif - .936 K Imatges del Cosmos - Selecció imatges llibre Barrow, amb interactiu preguntes.     Palau
n3_2.gif - .936 K La teoria de l'evolució i algunes implicacions - Darwinisme i selcció natural; teoria sintètica; generalització idea evolució; versió social; atzarisme / finalisme,...     Palau
n3_2.gif - .936 K Evolució i conceptes propers - Interactiu comparant: evolució, involució, revolució,...     Taller
n3_2.gif - .936 K Grandesa de la concepció evolutiva de la vida - Fragments llibre Darwin Origen espècies.    Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Stephen J. Gould: Evolució sobtada i imprevisible - Evolució no gradual. Selecció textos.    Acadèmia
n3_2.gif - .936 KUn univers en expansió - Univers dinàmic: Big Bang, millor model; qüestions obertes.     Palau
n3_2.gif - .936 K La matèria s'organitza vers la vida - De la matèria a la vida; avenç vida; procés casual?     Palau
n3_2.gif - .936 K Un primat que esdevé home - Avantpassats comuns; procés diferenciació humana.     Palau
n3_2.gif - .936 K Escales del temps - Reducció a un dia: univers, vida, primats.     Palau
n3_2.gif - .936 K Estem fets de pols d'estrelles - Del llibre Història més bella del món de H. Reeves i altres.  Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Com és l'univers? Per què és? - Del llibre Història del temps de Stephen W. Hawking.    Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Explica breument. Comentari text ciència - Pràctica del comentari: text Ziman     Taller
n2_1.gif - .885 KLògica i Epistemologia 
n3_2.gif - .936 K Fàl·lacies lògiques - Raonaments no vàlids: formals i no formals; exercicis.    Presó
n3_2.gif - .936 K Lògica d'enunciats: formalització - Elements bàsics lògica; exercicis intercatius.    Passeig
n3_2.gif - .936 K Baralla d'advocats: la paradoxa de Protàgores - Tota qüestió té dues cares. Intervencions.    Àgora
n3_2f.gif - .936 K Vols anar a ballar amb una princesa? - Divertiment lògic: cavallers diuen veritat, escuders no.  Jardí
n3_2f.gif - .936 K Si no vols que et pengin... estudia lògica  - Divertiment d'habilitat lògica.    Jardí
n3_2f.gif - .936 K Les tres portes lògiques - Divertiment lògic: pots passar si ets lògic.     Jardí
n3_2f.gif - .936 K Dues afirmacions són una negació?   - En algun cas, si?.  Jardí
n3_2f.gif - .936 K Diferents emissors, però el mateix missatge - Una qüestió de semiòtica.     Jardí
n2_1.gif - .885 KPsicologia i Antropologia 
n3_2.gif - .936 K La més antiga reflexió sobre la condició humana  - Un Poema de quasi cinc mil anys.    Passeig
n3_2.gif - .936 K Mirades sobre l'ésser humà   - Quatre mirades: filosòfica, científica, poètica i pictòrica.   Passeig
n3_2.gif - .936 K Desig versus realització del desig   - No sempre la realització és satisfactòria. Intervencions.  Àgora
n3_2.gif - .936 K Paradoxa de la llibertat d'elecció  - A més llibertat, més insatisfacció? Sí, Barry Schwartz.  Weblog
n3_2.gif - .936 K Dèbils mentals: els que no encaixen - Prejudicis; un cas de mal ús dels test d'intel·ligència.  Presó
n3_2f.gif - .936 K Freud: les forces inconscients de ment i de cultura - Elements bàsics de la psicoanàlisi.   Barri Nou
n3_2.gif - .936 K Tots som diferents, tots som iguals - De Història més bella de l'home de Langaney i altres.Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Recerca de llibertat i independència - De El llibre de les preguntes desconcertants.  Biblioteca
n3_2.gif - .936 K La cultura no és un fenomen exclusivament humà - De ¡Vivan los animales! de Mosterin.   Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Summerhill, l'escola on es cultiva la felicitat - De llibre Summerhill, de Neil.    Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Persona, personalitat, individua - Definicions i un acudit.     Jardí
n2_1.gif - .885 KSociologia i Política 
n3_2.gif - .936 K Publicitat: informar, persuadir, seduir - Expoloració interactiva, perspectiva social i ètica    Passeig
n3_2.gif - .936 K Els totalitarismes del segle XX: estan ben morts? - Què compartiexen? Diferències?     Presó
n3_2.gif - .936 K Marx: denúncia d'un ordre econòmic alienant - Components bàsics del marxisme.   Barri Nou
n3_2.gif - .936 K La jornada de treball sense límits  - Del llibre El capital de Marx     Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Americanització: perillosa possibilitat planetària - De El planeta americano, de V.Verdú.   Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Les identitats que maten - Del llibre de Maalouf, amb mateix títol.     Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Explica breument. Comentari text política - Pràctica interactiva construcció de definicions.  Taller
n2_1.gif - .885 KReligió 
n3_2.gif - .936 K Creure i saber: «Crec en un Déu» - Relacions i influències entre Filosofia i Cristianisme.     Temple
n3_2.gif - .936 K L'Islam: la seguretat religiosa dels nostres veïns - Aspectes bàsics: els cinc pilars de l'Islam. Temple
n3_2.gif - .936 K Hinduisme i Buda - Idees rellevants i les quatre nobles veritats.     Temple
n2_1.gif - .885 KDiversos 
n3_2f.gif - .936 K En la natura, indiferència; en la cultura, valors - De Las preguntas de la vida, de Savater.   Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Llibertat pels impulsos creadors de l'individu - De La meva concepció del món, de Russell  Biblioteca
n3_2.gif - .936 K Proves d'accés a la Universitat. - Catalunya i diverses convocatòries.     Mercat
 

 
n2_1.gif - .885 K

De què va l'Ètica?

 
n3_2.gif - .936 K Per si no saps de què va l'Ètica - Ètica i moral: semblances, però diferències.    Passeig
n3_2.gif - .936 K Si ja saps de què va l'Ètica      Taller
n3_2f.gif - .936 K Una ètica mínima pluricivilitzacional? - Unes exigències ètiques mínimes i universals.    Passeig
n3_2.gif - .936 K L'ètica exigeix llibertat - Del llibre Ética para Amador de Fernando Savater.      Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Val la pena ser moral? - Necessitat per l'autoestima de justificar la pròpia acció.    Passeig
n3_2f.gif - .936 K Estadis evolutius del raonament moral - Estadis en la maduresa moral: Kohlberg.  Passeig
n2_1.gif - .885 K Valors  
n3_2.gif - .936 K 1. Què són els valors? - No sabem viure sense valorar. Fets i valors. Exercisis.   Passeig
n3_2.gif - .936 K 2. Valors i valors ètics  - Diferents tipus de valors, també ètics. Mots encreuats;   Passeig
n3_2.gif - .936 K 3. Valors, com una brúixola per anar per la vida - Marquen en nord; els valors s'aprenen.  Passeig
n3_2f.gif - .936 K 4. Valors: els que són, els que haurien de ser  - Presentació de conjunts de valores.   Passeig
n3_2f.gif - .936 K Els valors, subjectius o objectius? - Arguments a favor d'una i altra posició. Intervencions.   Àgora
n3_2f.gif - .936 K Caràcter subjectiu-objectiu dels valors - Del llibre Atreveix-te a pensar de Terricabras.   Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Great Team de valors - Els valors que són i els que haurien de ser. Intervencions.    Estadi
n3_2.gif - .936 K En la natura, indiferència; en la cultura, valors - De Las preguntas de la vida, de SavaterBiblioteca
n3_2f.gif - .936 K Americanització: perillosa possibilitat planetària - De El planeta americano, de V.VerdúBiblioteca
n2_1.gif - .885 K Ciutadania i Drets humans  
n3_2.gif - .936 K 1. Un món sense drets? - La llei del més fort; la democràcia durà poc. Fes-ho tu!  Edupolis
n3_2.gif - .936 K 2. Condemnats a entendre'ns - Del grup a l'individu; necessitat de pactar ahir i avui.  Edupolis
n3_2.gif - .936 K 3. Em faig o em fan? - Recerca personalitat; som subjectes i subjectats. Fes-ho tu!  Edupolis
n3_2.gif - .936 K 4. Cap al primer pacte: DUDH - La modernitat. Condicionants històrics de la Declaració.  Edupolis
n3_2.gif - .936 K 5. Declaració Universal dels Drets Humans - Contingut Declaració. Tipus de drets.    Edupolis
n3_2.gif - .936 K 6. I jo, què he de fer? - Drets i deures; imperatius. Tu, en diferents situacions.   Edupolis
n3_2.gif - .936 K 7. Democràcia, components i models   - Elements bàsics i models democràcia. Fes-ho!.  Edupolis
n3_2.gif - .936 K 8. Per un món millor  - Mirades al món que ens ha tocat viure. Quatre reptes mundials.    Edupolis
n3_2.gif - .936 K Camps d'extermini, destrucció física i psíquica     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K En una democràcia, partits no democràtics?    Àgora
n3_2.gif - .936 K Samuel P. Huntington: Xoc de civilitzacions     Acadèmia
n3_2f.gif - .936 K Les tres dificultats de la convivència     Biblioteca
n3_2.gif - .936 K La més esperançadora declaració     Passeig
n3_2.gif - .936 K Declaració Universal dels Drets Humans     Passeig
n3_2f.gif - .936 K L'altre està en mi mateix     Jardí
n2_1.gif - .885 K Bioètica  
n3_2.gif - .936 K Bioètica: Preguntes, documents, principis     Palau
n3_2.gif - .936 K Bioètica: Des de les biotecnologies     Palau
n3_2f.gif - .936 K Bioètica: Avortament i eutanàsia     Palau
n2_1.gif - .885 K Tecnoètica  
n3_2f.gif - .936 K El progés técnic no ha comportat felicitat    Biblioteca
n3_2f.gif - .936 K Les dues cares de tota innovació: el rellotge i el mòbil     Palau
n3_2f.gif - .936 K No sé si riure o plorar     Jardí
n3_2f.gif - .936 K La tecnologia, una càrrega més que una benedicció     Biblioteca
n2_1.gif - .885 K Diversos  
n3_2.gif - .936 K Històries, contes i faules     Mercat
n3_2.gif - .936 K Faules d'Esop     Mercat
n3_2.gif - .936 K Contes de Lev Tolstoi     Mercat
 

 
n2_1.gif - .885 KGeneral 
n3_2f.gif - .936 K Cursa de clàssics - Quin d'aquest és el teu filòsof preferit? Per què? Intervencions   Estadi
n2_1.gif - .885 K Antiga i Medieval  
n3_2.gif - .936 K Escola d'Atenes.  Pitàgores: matemàtica; Heràclit: procés; Sòcrates: maièutica; Plató: idealisme, reminiscència; Aristòtil: realisme, abstracció; Diògenes: cinisme; Epicur: teràpia; Euclides: axiomàtica; Ptolemeu: geocentrisme.   Taller de conceptes
n3_2.gif - .936 K La més antiga reflexió sobre la condició humana - L'antic Poema de Gilgamesh, 2600 aC.    Passeig
n3_2.gif - .936 K 1. Plató: la teoria de les idees - Introducció a la teoria; exercicis interactius comprensió.   Barri antic
n3_2f.gif - .936 K 2. Plató: el mite de la caverna - Imatge de la condició humana, exercicis comprensió.     Barri antic
n3_2f.gif - .936 K 3. Plató: a la recerca de què és l'amor - Del diàleg platònic El Banquet.     Barri antic
n3_2f.gif - .936 K 4. Plató: passatges d'un somni o ideal polític - Fragments de La República amb exercicis de reconstrucció de frases.     Barri antic
n3_2f.gif - .936 K Aristòtil: superació de Plató - Critíca d'Aristòtil a la teoria de les idees de Plató; exercici.   Barri antic
n3_2f.gif - .936 K 1. Jugant amb l'essència - Concepte d'essència (perfum), en Plató i Aristòtil.     Taller
n3[_]2f.gif - .936 K 2. L'abstracció: Aristòtil i Picasso - Procés abs., seguint gràfics de Picasso ....    Taller
n3_2f.gif - .936 K 3. Terminologia bàsica aristotèlica: Mots encreuats - Practicant conceptes bàsics d'Aristòtil.   Taller
n3_2f.gif - .936 K Un passeig pel jardí d'Epicur - Exercici reconstrucció de textos.     Barri antic
n3_2f.gif - .936 K Creure i saber: el Credo i Grècia  - Relacions i influències entre Filosofia i Cristianisme.   Temple
n3_2f.gif - .936 K Cristianisme i filosofia: Agustí d'Hipona - Agustí criatianitza elements platonisme. Fe i raó. Temple
n3_2f.gif - .936 K El mil·lenni medieval - Recorregut continguts dels 10 segles de l'Edat Mitjana. Interactiu.   Temple
n2_1.gif - .885 K Moderna  
n3_2.gif - .936 K Escola d'Atenes Moderna. Maquiavel: realisme polític; Montaigne: què sé jo?; Th.More: utopia; Erasme: lliure albir; Luter: reforma; Copèrnic: heliocentrisme; Kepler: circularitat; G.Bruno: univers infinit; Galileo: matematització; F.Bacon: prejudicis; Descartes: racionalisme, mètode; Pascal: aposta Déu; Spinoza: panteisme; Leibniz: pensar=calcular; Hobbes: absolutisme; Locke: empirisme, liberalisme; Berkeley: immaterialisme; Newton: mecanicisme; Hume: escepticisme, causalitat; A.Smith: capitalisme; Wollstonecraft: drets dona; Rousseau: voluntat general; Montesquieu: poders; Voltaire: tolerància; Kant: criticisme, imperatius; Fichte: nacionalisme; Schelling: art; Hegel: dialèctica.    Taller de conceptes
n3_2.gif - .936 K Pensaments o sentiments? Descartes o Kundera?     Àgora
n3_2.gif - .936 K Racionalisme de Descartes: analitzant textos      Barri nou
n3_2.gif - .936 K Descartes, no ho va pas dir així...     Barri nou
n3_2.gif - .936 K Terminologia bàsica de Descartes: mots encreuats     Taller
n3_2.gif - .936 K Empirisme de Hume: analitzant textos      Barri nou
n3_2.gif - .936 K Noms i conceptes empiristes: mots encreuats     Taller
n3_2f.gif - .936 K Explica breument: textos Descartes i Hume     Taller
n3_2.gif - .936 K Il·lustració: la metàfora de la llum     Barri nou
n3_2.gif - .936 K Epistemologia de Kant: una mirada des d'avui     Barri nou
n3_2f.gif - .936 K Una simulació: la disco "Can Kant"     Barri nou
n3_2.gif - .936 K La metàfora de la coloma     Aniversa
n3_2f.gif - .936 K Kant: situacions ètiques     Barri nou
n2_1.gif - .885 KContemporània 
n3_2.gif - .936 K Escola d'Atenes Contemporánea. Marx: materialisme, alienació; Nietzsche: nihilisme, superhome; Freud: inconscient; Russell: lògica; Wittgenstein: llenguatge; Popper: falsacionisme, democràcia; Habermas: racionalitat; Rawls: justícia. Darwin: evolucionisme; Comte: positivisme; Stuart Mill: utilitarisme; Schopenhauer: voluntat de viure; Einstein: relativitat; Planck: quàntica; Rutherford: àtom; Heisenberg: indeterminació; Horkheimer: raó instrumental; Arendt: totalitarisme; Heidegger: èsser; Sartre: existencialisme; Lévi-Strauss: estructura; Foucault: poder; Bakunin: anarquisme; Kierkegaard: individu; Husserl: fenomenologia; De Beauvoir: feminisme; Camus: absurd; Ortega y Gasset: perspectivisme; Marcuse: unidimensional; Kuhn: paradigma; Jonas: tecnoètica; Gadamer: hermenèutica; Lyotard: postmodernitat; Derrida: deconstrucció.    Taller de conceptes
n3_2.gif - .936 K Grandesa de la concepció evolutiva de la vida     Biblioteca
n3_2.gif - .936 KMarx: denúncia d'un ordre econòmic alienant     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KMarx i Chaplin: dos llenguatges i una denuncia     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KLlegint activament el Manifest de Marx i Engels     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KLa jornada de treball sense límits     Biblioteca
n3_2.gif - .936 KNietzsche: només valors lligats a la vida     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KNietzsche: un pensador polièdric     Barri Nou
n3_2.gif - .936 KNietzsche. Infantar una estrella     Aniversa
n3_2.gif - .936 KQuè denuncies tu del món que t'ha tocat viure?     Àgora
n3_2.gif - .936 KFreud: les forces inconscients de ment i de cultura    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KSartre, un Nobel que refusa el premi    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KCamus, el mite de Sísif    Aniversa
n3_2.gif - .936 KRussell, alluyant-se de Pitàgores    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KWittgenstein: "...la meva vida ha estat meravellosa"    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KPopper: falsabilitat i falsació    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KPopper: cercant una societat oberta    Barri Nou
n3_2.gif - .936 KApunts de Filosofia Política: Pogge, Viroli, Agamben    Weblog
n3_2.gif - .936 KHabermas, un no a la postmodernitat?    Barri Nou
n2_1.gif - .885 KPensadors d'avui 
n3_2.gif - .936 KEdward O. Wilson: Formigues i humans     Acadèmia
n3_2.gif - .936 KSamuel P. Huntington: Xoc de civilitzacions     Acadèmia
n3_2.gif - .936 KStephen J. Gould: Evolució sobtada i imprevisible     Acadèmia
n2_1.gif - .885 KDiversos 
n3_2.gif - .936 KProves d'accés a la Universitat.     Mercat