Epicur de Samos:

«Vana és la paraula del filòsof que no cura els sofriments de l’home. Doncs de la mateixa manera que no és útil la medicina si no cura les malalties del cos, tampoc ho és la filosofia si no serveix per suprimir les malalties de l’ànima.»
       
       
  Epicur de Samos (-341/-270) fundà una escola a Atenes que ben aviat rivalitzà amb l'Acadèmia platònica i el Liceu aristotèlic. L'escola d'Epicur que s'anomenava El Jardí, més aviat un hort, no era un centre de transmissió de coneixements sinó d'aprenentatge d'un mode de vida a la recerca de la felicitat. Ben expressiu era el rètol que hi havia a l’entrada: «Forater, aquí estaràs bé: el plaer és el fi suprem!». Però per plaer entenia l’absència de pertorbacions de la ment, ataràxia, i l’absència de dolor, aponia. Com ideal positiu, aconseguir l’autarquia o autosuficiència, amb amics.