Guia de FilòPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al·legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

FILÒSOFS clàssics que constituexen part de la Història de la Filosofia Antiga i Medieval, és a dir, des de la Grècia del segle -VI fins al final de l'Edat Mitjana, etapa aquesta presentada també en el TEMPLE de respostes.

 
Els filòsofs pluralistes ja ho intuïren
  Per una banda es presenten vuit textos clàssics sobre les idees dels pensadors pluralistes i per altra vuit visiones posteriors o "actualitzacions" de les seves intuïcions. Un exercici que convida a establir relacions entre uns i altres..
  Data d'entrada: 31/01/2016

1. Plató: la teoria de les idees
  Alguns aspectes de la teoria de les idees i la simulació d'aquesta que es fa en el llibre "El món de Sofia" de Gaarder. Exercici de construcció d'un esquema simètric dels dos mons platònics.
  Data d'entrada: 23/11/1996 Data d'actualització: 4-12-2008

2. Plató: el mite de la caverna
  El mite de la caverna de Plató és un dels més bells i emblemàtics textos de tota la història del pensament. Exercici de desmitologització del mite. El mite és un suggerent i actual retrat d'aspectes crucials de la situació humana.
  Data d'entrada: 23/11/1996 Data d'actualització: 22-11-2008

3. Plató: a la recerca de què és l'amor
  Del diàleg platònic, El banquet, on es presenten sis aproximacions a la pregunta sobre quina és la naturalesa de l'amor o eros.
  Data d'entrada:30/9/2010

4. Plató: passatges d'un somni o ideal polític
  Fragments o passatges de la política platònica extret del diàleg, La República. Un exercici de reconstrucció de frases segueix a cadascun dels textos.
  Data d'entrada:18/10/2010

Aristòtil: superació de Plató
  El bàsic de la crítica d'Aristòtil a la teoria de les idees del seu mestre Plató. Exercici de seleccionar l'expressió compatible o deduïble.
  Data d'entrada: 6/12/2008

Un passeig pel jardí d'Epicur
  Si ja saps quelcom del pensament d'Epicur, filòsof de l'Hel·lenisme, pots completar, tot passejant, les expressions que falten en alguns dels seus textos.
  Data d'entrada: 12/12/2008

Si vas a l'Escola d'Atenes ... de la secció Taller de conceptes
  Si vas a l'Escola d'Atenes, intercatiu inspirat en el fresc de Rafael, podràs accedir a elements bàsics d'alguns pensadors grecs i de conceptes a ells associats. Pensadors: Pitàgores, Heràclit, Sòcrates, Plató, Aristòtil, Diògenes, Epicur, Euclides, Ptolemeo.
  Data d'entrada: setembre/2011

Cronos 1: Albada del pensament
  Cronos o marc històric dels orígens de la filosofia: minoics, micènics, del mite al logos. Document PDF
  Data d'entrada: novembre/2009

Cronos 2: Presocràtics,.. Aristòtil
  Cronos o marc històric i cultural de: Presocràtics, Sofistes, Sòcrates, Plató i Aristòtil. Document PDF
  Data d'entrada: novembre/2009

Cronos 3: Hel·lenisme
  Cronos o marc històric de l'Hel·lenisme filosòfic i científic. Document PDF
  Data d'entrada: novembre/2009

Cronos 4: Confluència filosofia i religió
  Cronos de la confluència entre filosofia i religió. Agustí d'Hipona. Document PDF
  Data d'entrada: novembre/2009

 

Polis