Guia de FilòPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al·legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

Els tallers de les ciutats són espais d'activitat pràctica. En aquest TALLER interactiu es convida a exercitar-se en la comprensió i bon ús de CONCEPTES.

 
Terminologia bàsica de Descartes: mots encreuats
  Conceptes de la teoria del coneixement de Descartes; després, de la seva metafísica.
  Data d'entrada: 20 de febrer de 2009

Noms i conceptes empiristes: mots encreuats
  Primer, de filosofia política de l'empirisme; segon, d'epistemologia i altres.
  Data d'entrada: 20 de febrer de 2009

Reconstruint terminologia existencialista
  Exercici de construcció de definicions de termes existencialistes a partir d’elements de la definició.
  Data d'entrada: 20 de març de 2009

1. Jugant amb l'essència
  El concepte d'essència, de Plató o d'Aristòtil, es relacionable amb el de perfum?
  Data d'entrada: 18 de novembre de 2008

2. L'abstracció: Aristòtil i Picasso
  El procés d'abstracció que descriu Aristòtil i una representació gràfica del mateix creada per Picasso.
  Data d'entrada: 14 de novembre de 2008

3. Terminologia bàsica d'Aristòtil: mots encreuats
  Dotze conceptes bàsics d'Aristòtil que es practiquen en dos mots encreuats.
  Data d'entrada: 8 de desembre de 2008

1. Escola d'Atenes   
  Interactiu inspirat en l'Escola d'Atenes de Rafael. A partir dels pensadors que apareixen en l'obra i de conceptes bàsics a ells associats, es convida a un exercici de deducció Pensador: concepte. Pitàgores: matemàtica; Heràclit: procés; Sòcrates: maièutica; Plató: idealisme, reminiscència; Aristòtil: realisme, abstracció; Diògenes: cinisme; Epicur: teràpia; Euclides: axiomàtica; Ptolemeu: geocentrisme.
  Data d'entrada: 30/8/2002 Remodelació: setembre/2005

2. Escola d'Atenes Moderna
  Interactiu inspirat en l'Escola d'Atenes de Rafael modernitzat, és a dir, aplicat a pensadors moderns: Renaixement, Racionalisme, Empirisme, Il·lustració i Romanticisme. Integra 28 pensadors i 32 entrades conceptuals: Maquiavel: realisme polític; Montaigne: què sé jo?; Th.More: utopia; Erasme: lliure albir; Luter: reforma; Copèrnic: heliocentrisme; Kepler: circularitat; G.Bruno: univers infinit; Galileo: matematització; F.Bacon: prejudicis; Descartes: racionalisme, mètode; Pascal: aposta Déu; Spinoza: panteisme; Leibniz: pensar=calcular; Hobbes: absolutisme; Loche: empirisme, liberalisme; Berkeley: immaterialisme; Newton: mecanicisme; Hume: escepticisme, causalitat; A.Smith: capitalisme; Wollstonecraft: drets dona; Rousseau: voluntat general; Montesquieu: poders; Voltaire: tolerància; Kant: criticisme, imperatius; Fichte: nacionalisme; Schelling: art; Hegel: dialèctica.
  Data d'entrada:10/novembre/2003 Actualització: març/2004

3. Escola d'Atenes Contemporània
  Interactiu inspirat en l'Escola d'Atenes de Rafael actualitzat, és a dir, aplicat a pensadors contemporanis. Integra 34 pensadors i 37 entrades conceptuals: Marx: materialisme, alienació; Nietzsche: nihilisme, superhome; Freud: inconscient; Russell: lògica; Wittgenstein: llenguatge; Popper: falsacionisme, democràcia; Habermas: racionalitat; Rawls: justícia. Darwin: evolucionisme; Comte: positivisme; Stuart Mill: utilitarisme; Schopenhauer: voluntat de viure; Einstein: relativitat; Planck: quàntica; Rutherford: àtom; Heisenberg: indeterminació; Horkheimer: raó instrumental; Arendt: totalitarisme; Heidegger: èsser; Sartre: existencialisme; Lévi-Strauss: estructura; Foucault: poder; Bakunin: anarquisme; Kierkegaard: individu; Husserl: fenomenologia; De Beauvoir: feminisme; Camus: absurd; Ortega y Gasset: perspectivisme; Marcuse: unidimensional; Kuhn: paradigma; Jonas: tecnoètica; Gadamer: hermenèutica; Lyotard: postmodernitat; Derrida: deconstrucció.
  Data d'entrada: 2 de febrer de 2005

Construint definicions
  Després d'una breu explicació sobre com construir definicions, es proposa practicar tot definint -interactivament- diversos conceptes.
  Data d'entrada: 25/9/2002

Explica breument. Comentari text
  Precisions teòriques i exemples pràctics sobre la pregunta de les PAU (Catalunya): Explica breument la idea principal del text.
  Data d'entrada: 29/març/2003

Si ja saps de què va l'Ètica
 Si ja saps de què va l'Ètica, ja estàs en condicions de superar els següents obstacles. De tres textos d'ètica s'han perdut certes paraules, a veure si ets capaç d'encertar-les.
 Data d'entrada: 2/2/2000

'Evolució' i conceptes propers
 Evolució, involució, revolució,... són conceptes emparentats. Se't proposa reconstruir un text on aquests i altres conceptes propers són usats.
 Data d'entrada: 2/2/2000

 
Polis