Guia de FilòPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al·legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

En la BIBLIOTECA d'una ciutat consultem o llegim llibres, aquí trobem TEXTOS, fragments escollits de llibres que, ordenats en nivells, ajuden a clarificar temes.

 
Nivell 1
Relació de llibres, amb fragments o textos escollits, de lectura fàcil o d'iniciació

Idees que importen
  Un diccionari d'idees transversals que són rellevants per la comprensió dels segle XXI, elaborat per Anthony C. Grayling i amb el títol El poder de las ideas. Claves para entender el siglo XXI.
  Data d'entrada: 9/7/2010

Els Simpson i la filosofia
  Conjunt de divuit estudis entorn el rerafons filosòfic de la sèrie de dibuixos animats Els Simpson. El llibre, amb títol Los Simpson y la filosofía, és coordinat i editat per William Irwin, Mark T. Conard i Aeon J. Skoble.
  Data d'entrada:29/12/2009

Descartes: "... dins del camp de la medicina"
  El llibre de Russell Shorto titulat Els ossos de Descartes. Una aventura històrica que explica 350 anys de debat entre fe i raó, per una banda exposa les vicissituds dels ossos i, per altra, exposa les coordenades històriques i ideològiques de la modernitat.
  Data d'entrada:28/12/2009

Per si vols saber-ho tot
  Amb el llibre de Jesús Purroy, Tot el que cal saber per saber-ho tot, se'n ofereix una engrescadora passejada pels fonaments del coneixement científic.
  Data d'entrada:13/5/2008

Tecnòfobs i tecnòfils
  Anna Sarsanedas, en el seu llibre La filosofia de la tecnologia ens porta a reconstruir les contraposades actituds que es donen davant la incidència de la tecnologia en la vida dels humans.
  Data d'entrada:26/4/2008

Navegar en la incertesa
  Jorge Wagensberg, en el seu llibre Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál és la pregunta? y otros quinientos pensamientos sobre la incertidumbre ens porta a repensar 531 aforismes o pensaments concentrats sobre la realitat, la vida, el coneixement i la civilització.
  Data d'entrada:15/6/2007

Antimanual de filosofia
  Antimanual de filosofía de Michel Onfray, un tractat de filosofia en el que, d'una manera provocadora, porta a una presa de posició i reflexió personals.
  Data d'entrada:25/11/2005

Conviure en un món tecnificat
  Ètiques per a un món complex. Un mapa de les tendències morals contemporànies de Ramon Alcoberro és una presentació de posicions i una reflexió sobre les pautes de convivència que cal consensuar en un món progressivament tecnificat.
  Data d'entrada: 31/5/2004

Lleis naturals i llibertat, compatibles?
  Guia de perplexos. Una invitació a la filosofia de Joan Manel Bueno és un viatge iniciàtic entorn de grans i actuals temes de la filosofia que, tot qüestionant evidències, desperta perplexitats.
  Data d'entrada: 21/1/2004

Ni de lletres, ni de ciències
  El llibre d'Edgar Morin, Tenir el cap clar. Per organitzar els coneixements i aprendre a viure, argumenta portant-nos a anar més enllà de l'estèril separació lletres-ciències; un cap ben fet implica saber captar la complexitat.
  Data d'entrada: 25/9/2002

Diferència sense desigualtat
  Josep Ma Terricabras, en el seu llibre I a tu, què t’importa? Els valors. La tria personal i l’interès col·lectiu, ens porta a reflexionar sobre els nostres valors preferents, tant dels quals parlem com dels que mostrem.
  Data d'entrada: 17/12/2002

Camps d'extermini, destrucció física i psíquica d'una persona
 El llibre de Primo Levi titulat Si això és un home és el testimoni d'una persona que va suportar i resistir l'experiència de pres en el camp d'extermini d'Auschwitz. La descripció de la vida quotidiana al camp el porta a reflexionar sobre la condició humana.
 Data d'entrada: 30/6/2001

La cultura no és un fenomen exclusivament humà
 ¡Vivan los animales! és un llibre de Jesús Mosterín en el que mostra el parentesc dels humans amb la resta d'animals. La cultura no és un fenomen exclusivament humà, sinó un fenomen present en moltes espècies d'animals superiors. Celebra la vida animal, la nostra vida, però denuncia determinats abusos.
 Data d'entrada: 30/6/2001

Summerhill, l'escola on es cultiva la felicitat
 Summerhill és el nom d'una innovadora i atrevida escola i és el nom del llibre de A. S. Neill en el que descriu i fonamenta la vida d'aquest lloc on es cultiva, primordialment, la llibertat i la felicitat dels nens i adolescents.
 Data d'entrada: 30/6/2001

La tecnologia, una càrrega més que una benedicció
 Neil Postman, en el seu llibre Tecnòpoli, accentua els aspectes negatius de diverses tecnologies. La deïficació de la màquina i el cientifisme atorga poder i llibertat només a uns pocs; els altres, són els perdedors..
 Data d'entrada: 20/7/2001

Les identitats que maten
 El novel·lista Amin Maalouf, libanès i francès a l'hora, exposa i denuncia la reducció de la pluralitat d'aspectes personals a un sol element o pertinença. El títol del seu llibre és ben significatiu: Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la diversitat
 Data d'entrada: 20/7/2001

Estem fets de pols d'estrelles
 Un text del llibre La història més bella del món. Els secrets dels nostres orígens, en el que Hubert Reeves explica perquè és adequat afirmar que tots nosaltres estem fets de pols d'estrelles.
 Data d'entrada: 27/4/2000

Tots som diferents, tots som iguals
 Del llibre La història més bella de l'home. Com la Terra es va fer humana, un fragment d'André Langaney en el que tot reconeixent la diversitat humana, defensa que és únicament l'aparença el que distingeix les poblacions humanes.
 Data d'entrada: 27/4/2000

Les tres dificultats de la nostra convivència
 En el Manual de civisme, Victòria Camps i Salvador Giner reflexionen sobre allò que fa possible o dificulta una societat pacífica i solidària. El fragment recull tres causes de conflicte entre els humans.
 Data d'entrada: 27/4/2000

Recerca de llibertat i independència
 El llibre de les preguntes desconcertants de Josep Muñoz Redon tracta preguntes d'aquelles que ens acostem al cor de la vida. El fragment seleccionat forma part de la resposta a la pregunta per la llibertat.
 Data d'entrada: 12/7/2000

Filosofia: acceptar que no hi veiem clar
 Xavier Rubert de Ventós, en el seu llibre Per què Filosofia?, es dirigeix a un públic no format ni informat pel que fa a la filosofia. En cadascun dels temes que tracta parteix d'un exemple quotidià, d'una frase feta o d'un acudit, mostrant com en ells mateixos pot trobar-s'hi molta filosofia.
 Data d'entrada: 9/9/2000

Llibertat pels impulsos creadors de l'individu
 En La meva concepció del món de Bertrand Russell es recullen, d'una manera divulgadora, qüestions filosòfiques de primer ordre junt amb el punt de vista de l'autor.
 Data d'entrada: 9/9/2000

Americanització: una perillosa possibilitat planetària
 Vicente Verdú, en El planeta americano, explica el model de vida americà i el seu procés d'expansió per tot el planeta.
 Data d'entrada: 9/9/2000Nivell 2 Relació de llibres, amb fragments o textos escollits, que requereixen més atenció o dedicació

El segon diluvi, el diluvi de la informació
  Pierre Lévy en el llibre La cibercultura, en segon diluvi? explora els efectes positius i els riscos del creixement de les informacions i del que suposa el ciberespai .
  Data d'entrada: 29/4/2008

Què ens fa humans: gens i ambient
  Qué nos hace humanos de Matt Ridley és un bon suport científic per endinsar-se en l'exploració d'allò que constitueix l'ésser humà, suport important i previ a qualsevol reflexió filosòfica.
  Data d'entrada: 29/12/2006

Antropologia cientificofilosòfica
  La naturaleza humana de Jesús Mosterín, una antropologia filosòfica fonamentada i construïda a partir de la recerca científica: una síntesi científica i una reflexió filosòfica.
  Data d'entrada: 17/4/2006

Déu no juga als daus
 No diguis a Déu allò que ha de fer. Albert Einstein, la novel·la d’una vida de François de Closets és una divulgació de les aportacions científiques d’Einstein junt amb la narració dels seus moments vitals més clarificadors.
  Data d'entrada: 4/11/2005

Filosofia del present
  En Filosofía del presente. Una teoría de nuestro tiempo, el professor Ignacio Izuzquiza, presenta conceptes claus i dóna instruments de reflexió sobre temes i qüestions ben actuals.
  Data d'entrada: 1/9/2004

Les marques, ja no productes sinó ‘estils de vida’
  En No Logo. El poder de las marcas, Naomi Klein porta a terme un detallat estudi sobre el desmesurada incidència de les marques en la nostra cultura i vida.
  Data d'entrada: 21/12/2002

Ciència i filosofia: un continu
 La reflexió filosòfica ha de partir de l'activitat científica del moment. Aquest és el camí que segueix Jesús Mosterín en el seu llibre Ciencia viva. Reflexiones sobre la aventura intelectual de nuestro tiempo. Resoldre les més vives preguntes humanes és la més profunda motivació de la ciència i de la filosofia.
 Data d'entrada: 30/6/2001

L'ètica exigeix llibertat
 Un fragment del llibre de Fernando Savater Ética para Amador, en el que compara el comportament valent però programat de les termites amb el comportament valent i lliure d'Hèctor, l'heroi homèric: la llibertat és condició per a l'ètica.
 Data d'entrada: 2/2/2000

Caràcter subjectiu-objectiu dels valors
 Un text del professor Josep-Maria Terricabras, extret del seu llibre Atreveix-te a pensar, en el qual defensa el doble caràcter dels valors: són personals però no arbitraris.
 Data d'entrada: 2/2/2000

En la natura, indiferència; en la cultura, valors
 Del llibre Las preguntas de la vida, de Fernando Savater, on es mostra que «natural» té pluralitat de significtats, que les seves fronteres amb "artificial" no sempre són clares, que la natura desconeix el món dels valors.
 Data d'entrada: 12/7/2000

Com és l'univers? Per què és?
 Amb un gran esforç divulgador, Stephen W. Hawking, en el seu llibre Història del temps. Del Big Bang als forats negres, presenta grans qüestions de la física i de la cultura comtemporànies. Quan sapiguem com és l'univers, podrem preguntar-nos pel perquè de la seva existència.
 Data d'entrada: 9/9/2000

El progrés tècnic no ha comportat més felicitat
 En un molt pessimista text del seu llibre El malestar en la cultura, Sigmund Freud exposa que la civilització ha dotat l'ésser humà de molts objectes, de molt progrés tècnic, però no h'la fet més feliç.
 Data d'entrada: 17/3/2000

 
Polis