Guia de FilōPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: alˇlegories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

FILÒSOFS clàssics, del món Modern i del món Contemporani, poblen el BARRI NOU. Presentacions bàsiques, visions més completes, anàlisi de textos, pràctiques interactives:

  Filosofia Moderna --- Filosofia Contemporània

  Filosofia Moderna

1. Descartes: analitzant textos
 

A partir de textos breus, exercici d'identificació de característiques comunes a tots els racionalistes i, en segon lloc, d'aspectes propis del pensament de Descartes

  Data d'entrada: febrer/2009

2. Descartes, no ho va pas dir així...
  Textos de Descartes amb paraules o expressions alterades; en els exercicis conceptuals, s'han de detactar els errors i escriure el que ve al cas.
  Data d'entrada: 15 de gener de 2011

1. Hume: analitzant textos
 

A partir de textos breus, exercici d'identificació de característiques comunes a tots els empiristes i, en segon lloc, d'aspectes propis del pensament de Hume

  Data d'entrada: febrer/2009

2. Hume. Textos i resums complementats
 

A partir de textos de Hume, exercici d'omplir buits tot reconstruint resum complementats, és a dir, resums més globals que el propi text.

  Data d'entrada: febrer/2011

Il·lustració: la metàfora de la llum
  Llums que il·luminen en diferents àmbits: en els textos; en la pintura; en l’escultura; en la ciència; en la música; en la política; en la vida quotidiana; també, clarosbcurs.
  Data d'entrada: febrer/2009

Epistemologia de Kant: una mirada des d'avui
  Una introducció al més bàsic de la teoria del coneixement de Kant, feta des del reconeixement actual de factors a priori en la nostra captació de la realitat.
  Data d'entrada: febrer/2009

Una simulació: la disco "Can Kant"
 

Una simulació de la teoria del coneixement kantiana recorrent a una discoteca amb tres àmbits corresponents a les tres parts de la Crítica de la Raó Pura

  Data d'entrada: febrer/2009

Kant: situacions ètiques
 

Partint de diferents situacions amb referents ètics, es proposa identificar conceptes claus de l’ètica de Kant. Pressuposa haver vist el bàsic de l’ètica kantiana.

  Data d'entrada: febrer/2009
 

  Filosofia contemporānia

Karl Marx: denúncia d'un ordre econòmic alienant
  Marx bàsic. Karl Marx i Friedrich Engels. Camins vers el marxisme. Materialisme històric i dialèctic. Marx denuncia l'alienació econòmica, font d'altres alienacions. Socialisme i comunisme. Després de Marx. Exercicis d'ordenació de frases.
  Data d'entrada: 2/2/2000  Data d'actualització: setembre/2006

Marx i Chaplin: dos llenguatges i una denúncia
  Marx amb paraules i Charles Chaplin amb imatges, dos llenguatges diferents, denuncien un mateix malestar social
  Data d'entrada: 22/febrer/2009

Llegint, activament, el Manifest de Marx i Engels
  Fragments seleccionats del Manifest del Partit Comunista de Marx i Engels. D'un fragment a un altre només tot resolent unes qüestions relacionades.
  Data d'entrada: 22/febrer/2009

Friederich Nietzsche: només valors lligats a la vida
  Nietzsche bàsic. Moments d'una vida turmentada. Schopenhauer. Grans temes de Zaratustra: mort de Déu, superhome, voluntat de poder, etern retorn. Moral dels senyors i dels esclaus. Manipulació d'un pensament. Ordenació de frases.
  Data d'entrada: 10/3/2000  Data d'actualització: setembre/2006

Nietzsche, un pensador polièdric
  Diferents aspectes polèmics, lectures o cares contràries de l'obra de Nietzsche, recordant que no se'l pot prendre al peu de la lletra.
  Data d'entrada: 30/març/2009

Sigmund Freud: les forces inconscients de la ment i de la cultura
  Freud bàsic. Arqueòleg mental i crític de la cultura. Teoria psicoanalítica: estructura ment, manifestacions inconscient, pulsions, dinàmica, complex d'Èdip. Interpretació de la cultura. Malestar. Més enllà de Freud. Ordenació de frases.
  Data d'entrada: 17/3/2000  Data d'actualització: setembre/2006

Sartre, un Nobel que refusa el premi
  Textos de Sartre que mostren el seu estil i aspectes rellevants del seu pensament.
  Data d'entrada: 20/març/2009

Russell, allunyant-se de Pitàgores
  Textos no de la filosofia "acadèmica" de Russell, sinó la seva filosofia “mundana”; és a dir, sobre educació, interessos, felicitat, política, pacifisme,....
  Data d'entrada: 20/abril/2009

Wittgenstein. "...la meva vida ha estat meravellosa"
  Esdevenimets vitals o escenes que apropen a la personalitat i al pensament de Ludwig Wittgenstein. S'avança en la presentació d'escenes tot resolent qüestions puntuals.
  Fecha de entrada: 20/abril/2009

Popper: falsabilitat i falsaciķ
  Alguns elements fonamentals de l'epistemologia de Popper. Interactius sobre enunciats falsables i enunciats falsats; com concep la ciència.
  Data d'entrada: 7/abril/2009

Popper: cercant una societat oberta
  Quines són les característiques de les societats obertes en front de les societats tancades? Alguns textos sobre les societats obertes; la democràcia. Núvols o rellotges?
  Data d'entrada: 7/abril/2009

Habermas, un no a la postmodernitat?
  Alguns aspectes de la crítica de Habermas a la postmodernitat. Els ideals de la modernitat. Repensar la modernitat; pensadors postmoderns.
  Data d'entrada: 20/maigl/2009
 
Polis