Exercicis de reconeixement d'errors, partint de textos de Descartes

Textos del Discurs del mètode i de les Meditacions metafísiques.

Si ja coneixes el bàsic del pensament del racionalista René Descartes, estàs en condicions de resoldre els següents exercicis; si no, investiga primer les seves idees fonamentals.

En tots els textos s'han alterat paraules; s'han canviat la paraula cartesiana original, introduint una altra ben improcedent i, per tant, errònia. Ets capaç d'esmenar els errors?

+ Descartes:
Taller > Terminologia bāsica: mots encreuats
Taller > Escola d'Atenes Moderna > Descartes
Barri N> Descartes: analitzant textos
Āgora > Pensaments o sentiments?