Teoria coneixement: Mots encreuats 1 

   

Instruccions:
1. Comença clicant damunt d'un número.
2. Després, entra el terme pertinent; si vols que s'entri una lletra, clica Ajuda.
3. Comprova la feina feta.

1      2       3      
             
 4              
             
 5       6         
             
7         8