El Racionalisme és la corrent de pensament dominant en l’Europa continental del segle XVII que, de la mateixa manera que l’Empirisme dominant a Anglaterra, reacciona positivament davant els reptes de la Revolució científica del segle anterior.

Si ja has llegit o saps alguna cosa sobre el Racionalisme, especialment del francès René Descartes (1596/1650), podràs obrir-te camí analitzant fragments i cercant característiques, primer, d’aspectes bàsics o fonamentals d’aquest moviment filosòfic i, segon, aspectes més propis del racionalisme cartesià.

Els altres pensadors racionalistes comparteixen, en major o menor mesura, les característiques bàsiques que descobriràs tot analitzant fragments. No es pot dir el mateix dels aspectes més propis del racionalisme de Descartes, ja que força foren criticats o superats. Així, Pascal considera dimensions humanes que escapen a la raó; Spinoza, conseqüent amb Descartes, conclou l'existència d'una sola substància defensant una visió panteista; Leibniz introdueix l'aclaridora distinció entre veritats de raó i veritats de fet.
René Descartes, 1620