Guia de FilňPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al·legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

Com en un MERCAT, trobarem VARIETAT de productes, difícilment classificables però lligats amb la filosofia: contes i fàbules, proves d'accés a la universitat,...

 
Proves d'accés a la Universitat, Catalunya 2010-2011
  PAU. Proves d'Història de la Filosofia: textos de Plató, Descartes, i Nietzsche
  Data d'entrada: setembre/2011

La paràbola de l'elefant
 Davant certes preguntes filosòfiques tots som com cecs que volem «veure» i saber què és un elefant.
  Data d'entrada: 30/10/1996 Data d'actualització: setembre/2009

Cronos 1: Albada del pensament
  Cronos o marc històric dels orígens de la filosofia: minoics, micènics, del mite al logos.
  Data d'entrada: novembre/2009

Cronos 2: Presocràtics,.. Aristòtil
  Cronos o marc històric i cultural de: Presocràtics, Sofistes, Sòcrates, Plató i Aristòtil.
  Data d'entrada: novembre/2009

Cronos 3: Hel·lenisme
  Cronos o marc històric de l'Hel·lenisme filosòfic i científic.
  Data d'entrada: novembre/2009

Cronos 4: Confluència filosofia i religió
  Cronos de la confluència entre filosofia i religió. Agustí d'Hipona.
  Data d'entrada: novembre/2009

Contes de Lev Tolstoi
 Lev Tostoi (1828-1910), és un escriptor rus que, a més de grans novel·les, composà petits contes que mostren la seva sensibilitat envers les injustícies socials. Era Wittgenstein qui recomenava, més que textos filosòfics, la lectura de les narracions d'aquest escriptor.
 Data d'entrada: 2/2/2000

Faules d'Esop
 A Esop (o Isop), fabulista grec del segle VI abans de Crist, li han atribuïdes més de quatre centes faules, totes elles en clara intenció moralitzant. En totes les èpoques han estat reconegudes, vulgaritzades o refetes.
 Data d'entrada: 19/7/2000

Històries, contes i faules
 Històries, contes i faules de diferents procedències que estimulen la reflexió ètica i filosòfica en general.
 Data d'entrada: 19/7/2000

Proves d'accés a la Universitat, Catalunya 2009-2010
  PAU. Proves d'Història de la Filosofia: textos de Mill, Descartes, i Hume
  Data d'entrada: desembre/2010

Proves d'accés a la Universitat, Catalunya 2008-2009
  PAU. Proves d'Història de la Filosofia: textos de Plató, Descartes, Hume i Nietzsche
  Data d'entrada: desembre/2009

Proves d'accés a la Universitat, Catalunya 2007-2008
  PAU. Proves d'Història de la Filosofia: textos de Plató, Descartes, i Mill
  Data d'entrada: abril/2009

Proves d'accés a la Universitat, Catalunya 2006-2007
  PAU. Proves d'Història de la Filosofia: textos de Plató, Descartes, Hume i Nietszche
  Data d'entrada: abril/2008

Proves d'accés a la Universitat, Catalunya 2005-2006
  PAU. Proves d'Història de la Filosofia: textos de Plató, Descartes, Mill i Nietszche
  Data d'entrada: maig/2007

Vicissituds de la matèria 'Història Filosofia' a les PAU. Catalunya
  Relació d'autors examinables, al llarg de setze anys, en la prova Història de la Filosofia a la Selectivitat, Catalunya..
  Data d'entrada: octubre/2005

Proves d'accés a la Universitat, 2004-2005
  Proves d'Història de la Filosofia del Pla Nou i de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Pla Antic.
  Data d'entrada: octubre/2005

Proves d'accés a la Universitat, 2003-2004
  Proves d'Història de la Filosofia del Pla Nou i de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Pla Antic.
  Data d'entrada: desembre/2004

Proves d'accés a la Universitat, 2002-2003
 Proves de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Batxillerat LOGSE.
  Data d'entrada: 5/9/2003 Data d'actualització: 15/10/2003

Proves d'accés a la Universitat, 2001-2002
 Proves de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Batxillerat LOGSE.
  Data d'entrada: 21/6/2002 Data d'actualització: 15/9/2002

Proves d'accés a la Universitat, 2000-2001
 Proves de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Batxillerat LOGSE i d'Història de la Filosofia del COU.
 Data d'entrada: 18/6/2001 Data d'actualització: 18/9/2001

Proves d'accés a la Universitat, 1999-2000
 Proves de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Batxillerat LOGSE i d'Història de la Filosofia del COU.
 Data d'entrada: 15/6/2000 Data d'actualització: 15/9/2000

Proves d'accés a la Universitat, 1998-99
 Proves de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Batxillerat LOGSE i d'Història de la Filosofia del COU.
 Data d'entrada: 15/10/1999 Data d'actualització; 2/2/2000

Proves d'accés a la Universitat, 1997-98
 Proves de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Batxillerat LOGSE i d'Història de la Filosofia del COU.
 Data d'entrada: 18/10/1998 Data d'actualització: 27/4/2000

Proves d'accés a la Universitat, 1996-97
 Proves de Filosofia i d'Història de la Filosofia del Batxillerat LOGSE i d'Història de la Filosofia del COU.
 Data d'entrada: 30/10/1997 Data d'actualització: 27/4/2000

Proves d'accés a la Universitat, 1995-96
 Proves d'Història de la Filosofia del COU i de Filosofia del Batxillerat Experimental LOGSE.
 Data d'entrada: 30/10/1996 Data d'actualització: 27/4/2000

 
Polis