Acotacions

Relació d'algunes de les vicissituds que ha sofert l'assignatura Història de la Filosofia a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU, abans PAAU; és a dir, Selectivitat) a Catalunya al llarg dels darrers 16 cursos, inclòs el present (curs 2005-06). Aquestes vicissituds han estat gestionades per cinc coordinadors diferents.

S'informa de: a) els autors base per la prova, b) les corresponents restriccions quant a temes o textos i c) els alumnes que han de realitzar la prova. En els molts cursos que han conviscut diferents dissenys curriculars, s'ha considerat el majoritari.

En tots aquests anys només s'ha fet una consulta escrita o enquesta a tots els Seminaris de Filosofia de Catalunya, s'indiquen alguns dels resultats majoritaris.

  1990-91 1991-92 Consulta'92 1992-93
  1993-94 1994-95 1994-96 1996-97
  1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01
  2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
  2005-06 Resum Consideracions -

  

Curs 1990-91

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
ARISTÒTIL
DESCARTES
HUME
KANT
MARX
Cap restricció Prova obligatòria per a tothom


  

Curs 1991-92

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
5 blocs temàtics. Textos dels autors en majúscules:

1. Pre-socràtics / Sofistes i Sòcrates / PLATÓ i ARISTÒTIL
2. Renaixement / Naixement de les ciències / Racionalisme. DESCARTES / Empirisme. HUME
3. La Il·lustració. KANT / L'idealisme alemany
4. Els filòsofs de la sospita: Marx, NIETZSCHE, Freud
5. Epistemologia de les ciències. POPPER

 

Només quant a textos:

NIETZSCHE: La genealogia de la moral i Així parlà Zaratustra (1a part)

POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I, II, III i IV)

Prova obligatòria per a tothom


   

Enquesta als Professors de Filosofia. Curs 1991-92

El dia 27 d’abril de 1992, el Coordinador de les PAAU obre una reflexió col·lectiva sobre les proves amb una consulta escrita a tots els Seminaris de Filosofia de Catalunya. La consulta porta per títol ENQUESTA ALS PROFESSORS DE FILOSOFIA SOBRE EL TEMARI I PROVES DE SELECTIVITAT. Sembla que aquesta és la primera i última enquesta dirigida a tot el professorat de Filosofia de Catalunya.
En data 15 de juny de 1992, el Coordinador envia a tots els Seminaris de Filosofia de Catalunya un informe sobre els resultats de l'Enquesta. Algunes de les conclusions són, textualment:
  I.1 Una grandíssima majoria de respostes es decanta a favor de la resposta (c), és a dir, a favor de plantejar el COU de manera que els alumnes tinguin "una visió global de la història de la filosofia amb un accent especial en alguna època i/o en algun autor. (...)

I.4 Hi ha una tendència majoritària entre el professorat a considerar que convé potenciar la filosofia moderna i contemporània. Això no significa, però, que s'estigui a favor de suprimir o ignorar la filosofia grega clàssica. (...)

II.1.1 Una gran majoria de respostes es mostren d'acord amb la proposta elaborada concretament per al curs 92/93 (autors: PLATÓ, ARISTÒTIL, DESCARTES, KANT, NIETZSCHE i POPPER). També és majoritària l'opinió que no convé petrificar aquests autors, de manera que es proposen noms alternatius per ser introduïts en cursos posteriors. (Els noms que més surten, a part dels sis de l'actual proposta, són: HUME, MARX, SARTRE, RUSSELL, WITTGENSTEIN.)

II.2.3.1 El temari que regirà per a les Proves de selectivitat del proper curs 1992/1993 serà el molt majoritàriament aprovat, és a dir:
· Els pre-socràtics / Els sofistes i Sòcrates / PLATÓ i ARISTÒTIL
· El racionalisme. DESCARTES / L'empirisme
· La Il·lustració. KANT
· Els filòsofs de la sospita. NIETZSCHE
· Epistemologia de les ciències. POPPER


   

Curs 1992-93

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
5 blocs temàtics. Textos dels autors en majúscules:

1. Els pre-socràtics / Els sofistes i Sòcrates / PLATÓ i ARISTÒTIL
2. El racionalisme. DESCARTES / L'empirisme
3. La Il·lustració. KANT
4. Els filòsofs de la sospita. NIETZSCHE
5. Epistemologia de les ciències. POPPER
PLATÓ: textos sobre qüestions bàsiques
ARISTÒTIL: Metafísica i Ètica a Nicòmac
DESCARTES: Discurs del mètode i Meditacions metafísiques
KANT: textos sobre qüestions bàsiques
NIETZSCHE: La genealogia d ela moral
POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I-VI)
Prova obligatòria per a tothom


   

Curs 1993-94

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
ARISTÒTIL
HUME
KANT
FREUD
POPPER
PLATÓ: textos sobre qüestions bàsiques
ARISTÒTIL: sobre qüestions bàsiques dels llibres Física o Ètica a Nicòmac
HUME: Investigació sobre l'enteniment humà o Extracte del Tractat... (Abstract)
KANT: textos de Fonamentació de la metafísica dels costums, dels Pròlegs o Introducció a la Crítica de la Raó Pura o bé de Resposta a la pregunta; què és la Il·lustració?
FREUD: El malestra en la cultura
POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I-VI i X)
Prova obligatòria per a tothom


   

Curs 1994-95

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
ARISTÒTIL
HUME
KANT
NIETZSCHE
POPPER
PLATÓ: textos sobre qüestions bàsiques
ARISTÒTIL: textos d'Ètica a Nicòmac
HUME: Investigació sobre l'enteniment humà o Extracte del Tractat... (Abstract)
KANT: textos de Fonamentació de la metafísica dels costums, dels Pròlegs o Introducció a la Crítica de la Raó Pura o bé de Resposta a la pregunta; què és la Il·lustració?
NIETZSCHE: Genealogia de la moral
POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I-VI i X)
Prova obligatòria per a tothom


   

Curs 1995-96

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
ARISTÒTIL
HUME
KANT
NIETZSCHE
POPPER
PLATÓ: textos sobre qüestions bàsiques
ARISTÒTIL: textos d'Ètica a Nicòmac
HUME: Investigació sobre l'enteniment humà o Extracte del Tractat... (Abstract)
KANT: textos de Fonamentació de la metafísica dels costums, dels Pròlegs o Introducció a la Crítica de la Raó Pura o bé de Resposta a la pregunta; què és la Il·lustració?
NIETZSCHE: Genealogia de la moral
POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I-V i X)
Prova obligatòria per a tothom


   

Curs 1996-97

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
HUME
KANT
MARX
NIETZSCHE
POPPER
PLATÓ: textos sobre qüestions bàsiques
HUME: Investigació sobre l'enteniment humà
KANT: textos de Fonamentació de la metafísica dels costums, dels Pròlegs o Introducció a la Crítica de la Raó Pura o bé de Resposta a la pregunta; què és la Il·lustració?
MARX: Manifest del partit comunista
NIETZSCHE: Genealogia de la moral
POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I-V i X)
Prova obligatòria per a tothom


   

Curs 1997-98

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
HUME
KANT
MARX
NIETZSCHE
POPPER
PLATÓ: textos sobre qüestions bàsiques
HUME: Investigació sobre l'enteniment humà
KANT: textos de Fonamentació de la metafísica dels costums, dels Pròlegs o Introducció a la Crítica de la Raó Pura o bé de Resposta a la pregunta; què és la Il·lustració?
MARX: Manifest del partit comunista
NIETZSCHE: Genealogia de la moral
POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I-V i X)
Prova obligatòria per a tothom


   

Curs 1998-99

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
HUME
KANT
MARX
NIETZSCHE
POPPER
PLATÓ: textos sobre qüestions bàsiques
HUME: Investigació sobre l'enteniment humà
KANT: textos de Fonamentació de la metafísica dels costums, dels Pròlegs o Introducció a la Crítica de la Raó Pura o bé de Resposta a la pregunta; què és la Il·lustració?
MARX: Manifest del partit comunista
NIETZSCHE: Genealogia de la moral
POPPER: La lògica de la investigació científica (Capítols I-V i X)
Prova obligatòria per a tothom


   

Curs 1999-2000

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
No textos d'autors clàssics, sinó sobre els clàssics 1. La figura del filòsof en l'antiguitat (PLATÓ i EPICUR)
2. Ciència i subjecte a l'època moderna (DESCARTES, HUME)
3. Els ideals de la Il·lustració i la seva crisi contemporània (MARX, NIETZSCHE, FREUD)
Història de la Filosofia:
prova obligatòria només pels del Batxillerat. Modelitat Humanitats (Implantació LOGSE)


   

Curs 2000-01

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
EPICUR
DESCARTES
HUME
MARX
NIETZSCHE
FREUD
1. La figura del filòsof en l'antiguitat (PLATÓ i EPICUR)
2. Ciència i subjecte a l'època moderna (DESCARTES, HUME)
3. Els ideals de la Il·lustració i la seva crisi contemporània (MARX, NIETZSCHE, FREUD)
Història de la Filosofia:
prova obligatòria només pels del Batxillerat. Modelitat Humanitats


   

Curs 2001-02

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
EPICUR
DESCARTES
HUME
MARX
NIETZSCHE
FREUD
1. La figura del filòsof en l'antiguitat (PLATÓ i EPICUR)
2. Ciència i subjecte a l'època moderna (DESCARTES, HUME)
3. Els ideals de la Il·lustració i la seva crisi contemporània (MARX, NIETZSCHE, FREUD)
Història de la Filosofia:
prova obligatòria només pels del Batxillerat. Modelitat Humanitats


   

Curs 2002-03

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
EPICUR
DESCARTES
HUME
MARX
NIETZSCHE
FREUD
1. La figura del filòsof en l'antiguitat (PLATÓ i EPICUR)
2. Ciència i subjecte a l'època moderna (DESCARTES, HUME)
3. Els ideals de la Il·lustració i la seva crisi contemporània (MARX, NIETZSCHE, FREUD)
Història de la Filosofia:
prova obligatòria només pels del Batxillerat. Modelitat Humanitats


   

Curs 2003-04

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
EPICUR
DESCARTES
HUME
MARX
NIETZSCHE
FREUD
- Coneixement-ciència
- L'ésser humà: natura i cultura
- Ètica i política
Tots han d'escollir entre Història o Filosofia (= Història de la Filosofia).
(Implantació Nou Curriculum)


   

Curs 2004-05

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
EPICUR
DESCARTES
HUME
MARX
NIETZSCHE
FREUD
- Coneixement-ciència
- L'ésser humà: natura i cultura
- Ètica i política
Tots han d'escollir entre Història o Filosofia (= Història de la Filosofia)


   

Curs 2005-06

Autors
Restriccions quant a temes o textos
Alumnes
PLATÓ
DESCARTES
HUME
MILL
NIETZSCHE
Temes:
- Coneixement-ciència
- L'ésser humà: natura i cultura
- Ètica i política

Textos:
PLATÓ: República, llibre VII
DESCARTES: Discurs del mètode, parts I-IV
HUME: Extracte del Tractat de la natura humana (Abstract); Investigació sobre els principis de la moral, Apèndix 1
MILL: Sobre la llibertat, secció IV; Utilitarisme, seccions III i IV
NIETZSCHE: Genealogia de la moral, 1a part; Sobre la veritat i mentida en sentit extramoral
Tots han d'escollir entre Història o Filosofia (= Història de la Filosofia)


   

Resum

Relació d'autors que han estat matèria d'examen
amb el corresponent nombre de cursos
 
Relació d'autors proposats en la consulta escrita
 
Autor
Nombre de cursos

Autors proposats
  PLATÓ 16 PLATÓ

ARISTÒTIL 6
ARISTÒTIL

EPICUR 6
--

DESCARTES 10
DESCARTES

HUME 15
HUME

KANT 9
KANT

MILL 1
--

MARX 10
MARX

NIETZSCHE 14
NIETZSCHE

FREUD 7
--

POPPER 8
POPPER

--  
SARTRE

--  
RUSSELL

--  
WITTGENSTEIN


   

Consideracions personals

 
a) Excessiva absència de pensadors contemporanis
Sembla com si la filosofia sigui una activitat del passat. Dels 34 pensadors contemporanis que figuren a la nostra Escola d'Atenes Contemporània, 26 són autors que han creat la seva obra o part d'ella al llarg del segle XX, la resta són del XIX. Ben contràriament, els dos "contemporanis" del llistat actual han escrit la seva obra el segle XIX: cap autor del XX. Ho lamentem!
b) Respectar l'única consulta escrita
El llistat d'autors, massa de mínims i massa restriccions, hauria de respectar l'única consulta o enquesta escrita feta al conjunt de Professors de Filosofia de Catalunya. Són ells els que coneixen més de prop els destinataris.
c) Engrescar i capacitar amb el més proper
Les conveniències educatives dels alumnes han de pesar més que no els interessos dels professors o coordinadors de torn. ¿No és més encertat que un alumne del segle XXI conegui l'obra, per exemple de Popper, amb les seves diferents vessants temàtiques, que no pas aportacions menors i menys representatives? Des del nostre punt de vista, apropar-se més al pensament contemporani, sense oblidar una visió general dels grans del passat, facilita engrescar i capacitar més per l'activitat filosòfica.

[Guia]