Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

EDUPOLIS ofereix elements per potenciar la reflexió i la presa de decisions encertades a CIUTADANS no súbdits.
Uns continguts educatius elaborats per Ferran Teixidor Valle i Llorenç Vallmajó Riera, professors de filosofia.

 
1. Un món sense drets?
  L'aplicació durant segles de la llei del més fort a atorgat privilegis més que no pas drets. La igualtat ha estat, històricament, una conquesta de poca durada.
  Data d'entrada:10/octubre/2007

2. Condemnats a entendre'ns
  Els humans participem d'una tendència a formar societats però també d'una tendència a l'aïllament o afirmació personal; ens és indispensable arribar a acords o pactes, i això tant ahir (Hobbes, Rousseau) com avui (Rawls).
  Data d'entrada: 10/octubre/2007

3. Em faig o em fan?
  El que és cada un de nosaltres en part ve donat i no depèn d'ell, i, en part, sí que depen d'ell i en certa manera ho ha elegit. Una exploració sobre la personalitat i el fet de ser subjecte.
  Data d'entrada: 10/octubre/2007

4. Cap al primer pacte: Declaració Universal dels Drets Humans
  S'ha arribat a la Declaració Universal dels Drets Humans, el pacte més gran mai aconseguit, després d'uns antecedents històrics. La Declaració, en part un somini, indica un camí o ideal a seguir.
  Data d'entrada: 27/desembre/2007

5. Declaració Universal dels Drets Humans
  Un breu seguiment del text dela Declaració. El Prèambul amb els seus set 'considerant' o premises i els trenta articles, remarcant els tipus de drets i alguns articles.
  Data d'entrada: 31/desembre/2007

6. I jo, què he de fer?
  Les persones no només tenim drets; també tenim deures, i quan en una determinada situació oblidem els nostres deures o obligacions, un altre surt perjudicat. Quina és la Regla d'Or de la moralitat?
  Data d'entrada: 28/març/2008

7. Democràcia, components i models
  Quins són els components bàsics sense els quals no es por parlar de democràcia? No totes les democràcies són iguals; hi ha models diferents i tots donen peu a proposar millores.
  Data d'entrada: 9/abril/2008

8. Per un món millor
  Molts canvis en el nostre món són possibles. Quatre mirades al nostre entorn i quatre reptes mundials: un repte social, un repte natural o ecològic, un repte cultural i un repte ètic.
  Data d'entrada: 30/abril/2008