Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

Les ciutats ben organitzades disposen de zones esportives. En aquest ESTADI OLÍMPIC es convida a participar en diverses COMPETICIONS; també, a consultar resultats.

 
Great Teams de valors
 D'un conjunt de dotze valors, quins tres d'ells formen el great team dominant en el nostre entorn? Quins tres d'ells ens haurien d'equipar constituint el nostre great team? Resultats.
  Data d'entrada: 12/2/2000

Cursa de clàssics
 Nou clàssics i 'un altre' han estat seleccionats per a participar en una cursa. Se't convida a manifestar la teva preferència i a consultar la classificació del moment.
  Data d'entrada: 2/2/2000

Marató de preguntes
  Sovint s'afirma que les preguntes, més que les respostes, defineixen l'activitat filosòfica. Aquí podem introduir aquella pregunta que més ens ha captivat. Veure preguntes.
  Data d'entrada: 12/2/2000

Matx de màximes
  Una selecció de màximes o frases de pensadors contemporanis. Se'ns convida a col∑laborar aportant una altra frase o a mostrar la nostra preferència envers una de les ja introduïdes. Màximes.
  Data d'entrada: 12/2/2000

 
Polis