Guia de FilòPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al·legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

En el TEMPLE (esglèsia, mesquita, sinagoga,...), accedim a RESPOSTES; veritats o seguretats, que les religions han donat a inquietuds humanes, properes a la filosofia.

 
Creure i saber: el Credo y Grècia
  Les relacions entre creure i saber, entre religió i filosofia han estat complexes. En el «Crec en un Déu» s'enuncien les creences fonamentals del cristianisme; algunes, amb clar rerafons filosòfic.
  Data d'entrada: 2/2/2000 Data d'actualització: juliol/2003

Cristianisme i filosofia: Agustí d'Hipona
  Si ja saps el bàsic sobre els intents de conciliar cristianisme i platonisme realitzats per Agustí d'Hipona, pots intentar resoldre unes qüestions
  Data d'entrada: 22/12/2008

El mil·lenni medieval
  Un recorregut, segle a segle, per l'Edat Mitjana, remarcant aportacions dels diferents moments i formulant preguntes i qüestions la resposta a les quals s'han de cercar.
  Data d'entrada: 2/2/2009

L'Islam: la seguretat religiosa dels nostres veïns
  L'Islam és la resposta que dóna seguretat a milions de persones del planeta. Ens apropem tant a la figura del seu fundador com als seus preceptes fonamentals: els cinc pilars de l'Islam.
 Data d'entrada: 3/4/2000

Hinduisme i Buda
  Dues respostes provinents de l'Índia. La primera, suggerint el trencament de la roda de les reencarnacions; l'altra, amb les Quatre Nobres Veritats, guia vers l'assoliment del 'nirvana'.
 Data d'entrada: 17/7/2000

 
Polis