Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

No es desatén la dimensió lúdica. La cultura, s'ha dit, té les seves arrels en el joc. En el JARDÍ es cerca suscitar algun SOMRIURE així com alguna pregunta o reflexió.

 
No sé si riure o plorar!
 Un estri seductor i dominant que, imperceptiblement, ens allunya de la vida creadora i ens transforma.
  Data d'entrada: 2/2/2000 Actualització: abril/2011

L'altre està en mi mateix
 Unes vinyetes de Krahn que ens evoquen la regla d'or de l'ètica.
  Data d'entrada: 24/3/2000 Actualització: abril/2011

Vols anar a ballar amb una princesa?
 Divertiment lògic I. Una illa on hi habiten cavallers que sempre diuen veritat; escuders que sempre menteixen, i ciutadans que a vegades diuen veritat i a vegades menteixen.
  Data d'entrada: 24/3/2000 Actualització: abril/2011

Si no vols que et pengin..., estudia lògica
 Divertiment lògic II. L'habilitat lògica facilita relacionar-se amb fiscals i jutges, fins i tot, donades les circumstàncies, pot evitar que et pengin.
  Data d'entrada: 3/4/2000 Actualització: abril/2011

Les tres portes lògiques
 Divertiment lògic III. Només si ets un espavilat lògic seràs capaç de travessar les tres portes i no topar amb portes falses.
  Data d'entrada: 3/4/2000 Actualització: abril/2011

Persona, personalitat i individu
 Ara va de definicions. Es diu què és persona, què és personalitat, però es pregunta què és individu. Un acudit!
  Data d'entrada: 7/7/2000 Actualització: abril/2011

Dues afirmacions són una negació?
 Dues negacions formen una afirmació. I dues afirmacions, formen una negació? Sembla que sí.
  Data d'entrada: 7/7/2000 Actualització: abril/2011

Diferents emissors, però el mateix missatge
 Una qüestió de semiòtica, la ciència que estudia els signes. Comunicant signes por passar que un mateix missatge tingui significats diferents.
  Data d'entrada: 7/7/2000 Actualització: abril/2011

 
Polis