Jardí

  
Seduint i dominant, aquest estri, la televisió,
ens transforma i ens allunya de la vida activa i creadora.
Quino. El País Semanal. 4 de maig de 1997
[Guia]