Jardí

  

Imagina't que ets un ciutadà d'una curiosa illa on hi habiten tres tipus de persones: cavallers, escuders i uns altres que, com tu, són coneguts amb el nom de ciutadans. Els cavallers sempre diuen la veritat; els escuders sempre menteixen; els ciutadans, no hi podem fer res, a vegades diuen la veritat i a vegades menteixen.

La princesa vol anar a ballar, però el seu pare, el rei de la illa, de cap manera vol que hi vagi acompanyada de cavallers o escuders; no sé sap perquè, però vol que l'acompanyi només un ciutadà. Tu ets un ciutadà i et fa gràcia anar a ballar amb una princesa.

I ara ve el problema: com convenceràs al rei que tu ets un ciutadà? El rei és home de poques paraules però ha estudiat lògica! Sap que amb un concís i breu enunciat n'hi ha prou. Quin és aquest enunciat que mostrarà la teva categoria de ciutadà?


Quin enunciat?

[Guia]