Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

En les nostres ciutats trobem agències que ens ajuden a preparar viatges. En el PORT de Filòpolis trobarem WEBS selecionats on podrem obtenir orientació o nova informació.

 
1. Portals de Filosofia, Índexs de Webs i Enciclopèdies de Filosofia
  Portals generals de Filosofia, índexs de pàgines de filosofia; també enciclopèdies que poden ajudar a precisar el sentit d'algun concepte o connectar amb el bàsic de diferents pensadors.
  Data d'entrada: 2/2/2000 Data d'actualització:gener/2006

2. Filosofia
  Llocs on hi poden trobar continguts pertanyents a les diferents branques de filosofia: filosofia en general, filosofia de la ciència, psicologia i antropologia, sociologia, ...
  Data d'entrada: 14/7/2000 Data d'actualització:gener/2006

3. Història de la Filosofia
  Dades i informació sobre diferents filòsofs i temes història del pensament.
  Data d'entrada: 14/7/2000 Data d'actualització:gener/2006

4. Ètica i Ciutadania
  Amb continguts sobre ètica i moral en general, ètica aplicada, Educació per a la Ciutadania, Drets humans, bioètica etc.
  Data d'entrada: 14/7/2000 Data d'actualització: abril/2008

5. Divers
  Webs preferits de temàtica diferent i no enllaçats en els apartats anteriors.
  Data d'entrada: maig/2006
 
Polis