Guia de FilÚPolis

Passeig de temes
Àgora de debats
Acadèmia de pensadors
Barri Nou de filòsofs
Barri Antic de filòsofs
Taller de conceptes
Estadi de competicions
Palau de les ciències
Temple de respostes
Biblioteca de textos
Presó de barbaritats
Mercat de varietats
Jardí dels somriures
Edupolis: ciutadania
10 aniv: al∑legories
Port de webs
Oficina d'informació
Correus
      Mapa
      Polis
      Castellano

FilòPolis ofereix qüestions de Filosofia, d'Història de la Filosofia, d'Ètica, interdisciplinàries, etc. Cerca convidar, d'una manera lúdica i interactiva, a la reflexió filosòfica.

 
Llorenç Vallmajó Riera
Llorenç Vallmajó Riera és qui ha dissenyat, està construint i manté Filòpolis.
Exerceix de professor de Filosofia a l'IES-SEP Montilivi de Girona. Ha exercit a l'IES Salvador Espriu de Salt, Gironès.
És autor del llibre Història de la Filosofia, Edebé, Barcelona, 1999.

Si bé FilòPolis naixé el 30 d'octubre de 1996, ha renascut amb nou format, objectius i contingut el 2 de 2 de 2000. Un renaixement que ha estat possible gràcies a la llicència d'estudis que, per aquesta finalitat, li ha concedit el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

FilòPolis està en procés d'elaboració i, considerant el projectat, seguirà llargament en obres. L'autor agraeix els suggeriments, comentaris i crítiques de companys professors i altres persones. També, les col∑laboracions tant a l'Àgora dels debats com a l'Estadi Olímpic que es puguin fer. Per altra banda, continua agraint, com ja ho féu personalment en el seu moment, les col∑laboracions en la secció FiloRumiar de FilòPolis'96. Phobos

e-mail:
lvallmaj@xtec.cat
llvallmajo@filopolis.cat
(proves)

Altres crèdits:

Patrícia Torra
Patrícia Torra, ex-alumna de l'autor, ha dibuixat la polis de la pàgina d'entrada. D'ella són les il∑lustracions de les capçaleres i altres dibuixos interiors. El meu agraïment.
Joan Bta. Canet
Joan Bta Canet, del Programa d'Informàtica Educativa, ha atès i resolt els molts problemes informàtics que han capficat a l'autor. Molt agraït tant pel seu suport tècnic com pel seu estímul.
Ferran Teixidor
Ferran Teixidor, professor de filosofia a l'IES Mongrí de Torroella de Mongrí, Baix Empordà, no només ha vist néixer i formar-se Filòpolis, sinó que amb els seus suggeriments i crítiques ha col·laborat en la seva configuració i creació de continguts. Gràcies.
Luis M. Sobrino Cortés
Luis M. Sobrino, professor de filosofia a l'IES Salvador Espriu de Salt, Gironès, ha seguit de ben aprop Filòpolis; amb ell, algunes de les unitats han estat pensades i, posteriorment, realitzades. També el meu agraïment. És autor del web Perfils filosòfics
Anna Sarsanedas Darnés
Anna Sarsanedes, professora de filosofia i bona coneixedora de les eines informàtiques, amb els seus comentaris ha reconduït per camins millors diverses unitats de Filòpolis. Moltes gràcies. És webmaster del Portal de Filosofia Internàutica
Tavi Casellas Gispert
Tavi Casellas, professor de Física i Química a l'IES-SEP Montilivi de Girona, que no només ha col·laborat aclarint conceptes d'ordre científic sinó també fent suggeriments. El meu agraïment. És webmaster del portal FisLab.net, Laboratori Virtual de Física
Carles Mellado Bosch
Carles Mellado, professor d'informàtica a l'IES-SEP Montilivi de Girona, ha atès i satisfet, amb paciència, consultes informàtiques. Gràcies per tot. És webmaster de l'intranet IES Montilivi.net .
Imatges vàries
Amb finalitats exclusivament educatives s'han utilitzat imatges de diverses fonts. El seu ús no lucratiu està emparat en l'article 32 de la llei de la Propietat Intel∑lectual.
 
Polis