Jardí

  

La paraula grega semeion significa signe. La ciència que estudia els signes s'anomena semiòtica. Un dels temes centrals de la semiòtica és el de la comunicació de signes. Comunicar és, dit quasi massa senzillament, un procés mitjançant el qual un emissor (o sistema emissor) emet una informació a un receptor (o sistema receptor). Aquesta informació és un missatge que per a produir-se necessita un codi reconegut pels que es comuniquen; aquest missatge és transmès a través d'un medi físic que és el canal. Un mateix missatge pot tenir diferents referents o significats; i un mateix referent es pot expressar amb pluralitat de missatges.

Aplica els anteriors i bàsics elements de la teoria de la comunicació a la historieta de Quino titulada "Gent al seu lloc". Hi veus diferents emissors, però només un receptor; un mateix codi, el verbal, i un mateix canal, l'auditiu. El missatge és el mateix; però ho és, també, el seu referent?

Quino: Gente en su sitio

Hi ha alguna expressió catalana que pugui ser traducció del mateix missatge que emeten els diferents personatges? Algú ja ha fet un intent, tu pots fer el teu.

[Guia]