Els nostres filòsofs seleccionats per a la cursa són tots ells clàssics del pensament, però no són pas els únics clàssics. En qualsevol Història de la Filosofia, ocupen un lloc ben destacat.
Però, quin d'ells és el teu preferit?

Estàs convidat a indicar quin d'aquests pensadors, segons el teu criteri, és el guanyador en aquesta cursa de clàssics. No oblidis apuntar una raó a favor de la teva elecció!


Clàssics seleccionats per a la cursa:

  
Plato, 427 aC - 347 aCAristņtil, 384 aC - 322 aCRené Descartes, 1596-1650David Hume, 1711-1776Immanuel Kant, 1724-1804
Plató AristòtilDescartesHumeKant


Karl Marx, 1818-1883Friedrich Nietzsche, 1888-1900Bertrand Russell, 1872-1970Karl Popper, 1902-1994Un altre cląssic?
MarxNietzscheRussellPopperUn altre?
 


  Nom:  
Correu:  
Quin clàssic? Per què aquest?  
[Guia]