El pensament de Karl Popper gravita al voltant de dos eixos o leitmotiv. El primer, recerca sens fi, és a dir, no hi ha cap teoria inqüestionable i per això cal una recerca permanent tant en l’àmbit científic com en l’organització social i política. El segon eix, l’error és fecund, és a dir, l’error és fructífer si fem un esforç incansable per corregir-lo i aprendre d’ell.

La fecunditat de l’error es mostra en el procés d’eliminar teories explicatives, detectant errors ens apropem, gradualment, a la veritat; falsar una teoria ja és un progrés en la recerca sens fi. Però no totes les explicacions tenen la mateixa entitat; cal establir una demarcació entre el que és científic i el que no, i és aquí on entra en joc ja no el concepte de falsació, sinó el concepte de falsabilitat.

Només reconeixeré un sistema com a empíric o científic si és susceptible de contrastació per l'experiència. Aquestes consideracions impliquen que no és la verificabilitat sinó la falsabilitat d'un sistema al que cal prendre com a criteri de demarcació. Dit d'altra manera: no exigiré pas que un sistema científic es pugui seleccionar, d'una vegada per sempre, en un sentit positiu, però sí que requeriré que tingui una forma lògica tal, que se'l pugui seleccionar, per mitjà de contrastacions empíriques, en un sentit negatiu: ha d'ésser possible de refutar un sistema científic empíric per l'experiència.

Popper La lògica de la investigació científica

Einstein cercava experiments crucials l'acord dels quals amb les seves prediccions de cap manera establia la seva teoria; mentre que un desacord, com ell mateix fou el primer en assenyalar, mostraria que la seva teoria era insostenible.

Aquesta, pensava, era la vertadera actitud científica. Actitud completament diferent de l'actitud dogmàtica que constantment pretenia trobar «verificacions» per a les seves teories preferides.

Així, a finals de 1919, vaig arribar a la conclusió de que l'actitud científica era l'actitud crítica, que no cerca verificacions, sinó contrastacions crucials; contrastacions que podien refutar la teoria contrastada, encara que mai podien establir-la.

Popper Recerca inacabada

Si ja has captat el bàsic de la Filosofia de la Ciència de Popper, interactua!

        
[Guia]