Reconstrueix resums complementats a partir de textos

Textos de l'Abstract o resum del Tractat de la naturalesa humana

Si ja coneixes el bàsic del pensament de l'empirista
David Hume, estàs en condicions de resoldre els següents exercicis; si no, investiga primer les seves idees fonamentals.

Si ho fas bé obtindrąs resums del pensament de Hume reconstruļts a partir defragments.

+ Hume:
Taller > Noms i conceptes empiristes: mots encreuats
Taller > Escola d'Atenes Moderna > Hume
Barri nou> Hume: analitzant textos