Lleis naturals i llibertat, compatibles?


  

Guia de perplexos. Una invitació a la filosofia, del profesor Joan Manel Bueno, és un viatge iniciàtic entorn de les grans i actuals qüestions de la filosofia. Mostrant-ne matissos diferents que desperten perplexitat, l'autor ens parla de la racionalitat i la seva capacitat per ser guia de la vida, de la interacció entre biologia (hard) i cultura (soft), del llenguatge i les paraules recordant-nos que conèixer la paraula no és conèixer la cosa, de la impossibilitat de saber què és la realitat, de la llibertat i l'alliberament,... Com es d'esperar en una invitació a la filosofia, el llibre acaba amb la perplexitat per excel·lència, la perplexitat de ser aquí, i no saber ben bé per què, ni fins quan, ni amb quin sentit: "A que fa cap aquesta temporadeta que passem en aquest minúscul planeta perdut en la immensitat de l'univers?".

Del capítol que porta per títol "L'ase es va morir de gana" és el següent fragment. Replanteja la difícil concialiació entre un univers físic ordenat del qual formem part i la llibertat humana de la qual en tenim una profunda consciència. Un punt d'arribada: "La llibertat no és sinó la il·lusió derivada de conèixer els nostres desigs mentre igonorem les causes que els determinen". 
   

     «Si hi ha dues coses en aquest món de les quals tots estem convençuts, sens dubte són aquestes. L'univers està ordenat seguint un ordre, unes lleis, unes regularitats. Si no creguéssim això, quin sentit tindria pensar, intentar entendre? Si en qualsevol moment qualsevol cosa pogués esdevenir-se, per què trencar-se el cap a fer previsions? Quan els déus intervenien constantment en els afers humans -no com ara-, i a més resultava que la seva voluntat era d'allò més voluble i capriciosa, el sacrifici de cabrits o de joves belleses femenines es portava molt més que la investigació filosòfica o científica, que tot just si començaven a treure el cap. Amb el temps, els humans i els seus déus es van anar assossegant, i la noció de llei, tant en la organització de la vida de les ciutats com en la determinació d'un ordre universal es va anar obrint camí. Per ella som on som, i avui, convençuts com n'estem, només en presència de la fatalitat en les nostres pròpies carns o en les d'aquells que més estimem gosem demanar a Qui sigui que l' ordre universal desaparegui per uns instants i que la mort ajorni uns anys, o si més no uns dies, un instant només, la seva implacable collita.

     De dues coses estem convençuts, dèiem. De l'ordre de l'univers, d'una banda. De l'altra, de la nostra llibertat. Tal i com donem per suposat l'ordre de la realitat cada cop que fem l'esforç de pensar o que, sense pensar, deixem que el nostre cos respongui automàticament a circumstancies que es repeteixen una i altra vegada, també a cada pas estem donant per suposada la nostra capacitat per triar uns o altres camins, per elegir dins de certs marges què serà de nosaltres, per manar, si més no una mica, sobre nosaltres mateixos. Quin sentit tindrien altrament els maldecaps quotidians plantejant-nos en cada cruïlla quina és la millor opció? Com gosaríem exigir responsabilitats i recriminar a la gent la seva conducta? Per què lloar els esforços i els mèrits de ningú? I a quins set sous el maleït sentiment de culpa que de vegades ens ofega si al capdavall no hauríem fet sinó allò únic que ens era possible fer? I posats a tibar una mica més la corda, com vestirà de sentit el creient la seva eterna joia o condemnació?

     Ordre universal i llibertat humana. Les nostres dues conviccions més pregones, més radicals. Les dues evidències sobre les quals bastim les nostres més preades construccions: la ciència i la moral. Sense elles, el terra s'enfonsa, els estels s'apaguen, el cel es desploma. I, tanmateix, per poc que un hi pensi, les nostres dues grans i imprescindibles veritats semblen difícilment conciliables, perquè pensar és donar per suposat que existeixen regularitats, causes i perquès, i dedicar-se a cercar-los; però si tot respon a causes, i si cada causa provoca l'efecte que ha de provocar i no un altre -i sinó no val la pena pensar-, en què pot consistir la suposada elecció que fem quan exercim la nostra llibertat? No hauríem de respondre nosaltres també de manera inexorable a les causes que ens determinen?»

BUENO, Joan Manel. Guia de perplexos. Una invitació a la filosofia. Lleida: Pagès editors, 2003. (Pàgs 100-101)[Guia]