Llibertat pels impulsos creadors de l'individu


  

La meva concepció del món de Bertrand Russell recull diàlegs televisius, en forma d'entrevista. Es parla de què és la filosofia, de la religió, de la guerra i el pacifisme, del capitalisme i el comunisme, de la moral i el poder, de la felicitat, de la tolerància, del possible esdevenidor de la humanitat, …

El següent fragment, del capítol que porta per títol El paper de l'individu, aposta per la necessitat de màxima llibertat en el desenvolupament dels impulsos creadors de l'home, no pels impulsos de possessió.

Russell: La meva concepció del món


 
  

      «Vaig arribar a la conclusió, ja fa temps, que, parlant en un sentit ampli, podíem dividir els impulsos que originen les nostres accions, que regeixen la nostra conducta, en creadors i possessius. Qualifico un impuls de creador, quan el seu propòsit és de produir quelcom que, altrament, no existiria, i de la qual cosa no desposseïm ningú. L'anomeno possessiu quan consisteix a adquirir, per al propi benefici o gaudi, alguna cosa que ja existeix, com una barra de pa. Ambdós tenen la seva funció específica, i l'home ha d'ésser prou possessiu per a mantenir-se viu. Però quan ens referim a l'esfera de la llibertat, veiem com els impulsos veritablement importants són els creadors. Si escriviu un poema, no impediu amb aquest fet que els vostres consemblants n'escriguin d'altres; si pinteu un quadre, això no priva que altres en pintin també. Són activitats creadores que no es porten a terme a despeses de ningú, i crec que aquestes coses haurien de gaudir d'una absoluta llibertat.»

RUSSELL, Bertrand. La meva concepció del món, Barcelona: Edicions 62, 1974.[Guia] [Anterior] [Següent]