Tot resseguint les documentades vicissituds sofertes pels ossos de Descartes després de la seva mort a Estocolm, el 1650, fins als estudis científics fets al segle XX, passant pels robatoris i per la seva veneració com a relíquies, Russell Shorto, autor del llibre Els ossos de Descartes. Una aventura història que explica 350 anys de debat entre fe i raó, explora diferents aspectes de la modernitat, entre altres, el conflicte entre religió i ciència, entre tradició i noves idees, entre autoritat i subjectivitat.

Descartes és especialment recordat pel seu “penso, doncs existeixo”, per la reformulació del dualisme ment-cos; com a matemàtic és recordat per la seva geometria analítica. L’autor el recorda i recupera, especialment, pel mètode que facilità l’avenç en el coneixement i per la seva preocupació per la salut. Aquestes aportacions, aportacions científiques,són les que fan de Descartes un impulsor de la modernitat. No només l’astronomia és la gran aportació científica dels primer passos de a modernitat; també ho és la medicina i, tal com escriu Descartes a un comte anglès: “La preservació de la salut ha estat sempre la finalitat principal dels meus estudis.”

I en el darrer paràgraf del seu Discurs del mètode, l’obra filosòfica que marcà la seva època, diu: “dedicaré tot el temps que em resti de vida exclusivament a la tasca d’adquirir nous coneixements sobre la Natura, que hauran de ser de tal índole que permetin deduir en un futur normes més fiables dins del camp de la medicina que les que es fan servir a la pràctica actual”.

El llibre de Russell Shorto presenta força circumstàncies contextuals o coordenades històriques que faciliten la comprensió de la problemàtica dominant en l’època. Incideix en la modificació dels valors i en la caiguda de velles veritats, canvis que es van resoldre amb la instauració de noves bases, la modernitat. 
     

      «El que estava en qüestió en aquelles confrontacions (que es van repetir un cop rere l’altre a tot Europa durant les dècades posteriors) era la naturalesa de la relació entre fe i raó i entre el món espiritual i el físic. Tant en un cas com en l’altre, segons la tradició i la llei, la primera tenia preferència sobre la segona. Novament, les línies en torn de les quals s’articulava la batalla entre fe i raó no eren del tot precises. El mateix Descartes no era tampoc el fred racionalista que ens retrata la historia, sinó un devot sincer que, malgrat el seu caràcter innegablement modern, tenia un peu a l’Edat Mitjana. A ‘'estil dels filòsofs medievals, Descartes incorporava «proves» de l’existència de Déu en la seva filosofia. Per a ell, era necessari demostrar tant l’existència com la bondat innata de Déu, ja que, com a resultat del caràcter corrosiu del dubte cartesià, aquelles eren les úniques garanties que asseguraven l’existència real del món material. En conseqüència, la seva obra té una base teològica: no només el món i la ciència depenen de Déu, sinó també la filosofia cartesiana.»

      «Aquelles empreses eren el reflex de la seva principal motivació, compartida per altres contemporanis seus com Bacon i Harvey i que nosaltres hem heretat: la idea del progrés de la humanitat. «Dominar la natura», creia Des­cartes, conduiria a la «llibertat», es a dir, a l’alliberament dels treballs fatigosos, dels prejudicis i dels errors de pensament i, naturalment, del dolor i la malaltia. I es que aquell noi dèbil que tremolava per la por de morir mai no va abandonar-lo: el punt d’atenció primordial de Descar­tes va continuar sent la salut humana. L’any 1635, quan vi­via a Amsterdam, la ubicació de casa seva, a la Kalverstraatli resultava del més convenient: el mateix nom del carrer feia referència als vedells i bous que hi escorxaven els carnissers. Només havia de caminar unes quantes passes, al llarg d’una filera de cases de dues o tres plantes i teulades de dos aiguavessos, a l’ombra de la torre barroca del rellotge coneguda com a Munt, per arribar a l’escorxador on acabaven de matar el bestiar. Aleshores se l’enduia a casa amb una carreta i el dissecava per estudiar els misteris del globus ocular, el tenebrós embull deis intestins o les cambres del cor. Durant els seus anys de recerca mèdica, va fer disseccions de conills, gossos, anguiles i vaques. Igual que ni altres camps, la seva autoconfiança, per no dir arro­gància, no tenia límits. "Dubto que cap doctor hagi fet mai unes observacions tan acurades com les meves", va escriure a un amic. "Però de totes les coses que he vist, no n’hi hacap la formació de la qual no resulti explicable per cau­ses naturals. Tot ho puc justificar detalladament".»

      «Si, en darrer terme, la modernitat requeria una ruptura total amb les estructures preexistents (de pensament, fe, societat i de tot allò que fos humà), aleshores el que va te­nir lloc a França durant les dècades de 1780 i 1790 va ser fruit de la més terrible necessitat. A més, allò va demostrar una cosa que havia passat per alt a Descartes quan va reo­rientar la seva cosmovisió entorn de la raó, però que va re­sultar tristament familiar als segles posteriors: que, com a principi organitzatiu o crit de guerra, la raó no condueix necessàriament a la pau ni a l’ordre sinó que, amb la mateixa facilitat, pot engendrar una violència inhumana de proporcions èpiques.

Va ser al bell mig d’aquella lliçó d’història mundial que els ossos de Descartes van tornar un altre cop al món dels vius.»

      «La tendència cartesiana d’afavorir la ment per sobre de la matèria -la ment per sobre del cos- va tenir, per tant, un colofó metafòric. El crani (la representació de la ment), després de ser sotmès repetidament a estudis científics de creixent sofisticació i de determinar-se’n l’autenticitat, es reverencia en un museu de la ciència, el Musée de l'Homme, nascut l'any 1937 a partir de les antigues col·leccions d’objectes antropològics. De fet, mentre escric aquestes pàgines, el crani en qüestió s’exhibeix en una exposició es­pecial al Musée de l’Homme titulada L’home exposat, al costal del crani d’un Cromanyó, per demostrar l’amplitud del pensament humà i els seus èxits al llarg deis mil·lennis, on servirà, novament, com a representació del conceptemateix de «modernitat». Pel que fa al cos, el seu rastre es perd de manera abrupta, i s’enfonsa irremissiblement en l’oblit. I potser així és com ha de ser. Pols ets i en pols et convertiràs. In secula seculorum.»

SHORTO, Russell. Els ossos de Descartes. Una aventura històrica que explica 350 anys de debat entre fe i raó. Barcelona: La Campana, 2008. Pàgines: 56-57; 60-61; 140; 315-316