Ni de lletres, ni de ciències


  

Títol i subtítol del llibre de Edgar Morin, Tenir el cap clar. Per organitzar els coneixements i aprendre a viure, expressen ben bé el centre del seu contingut. Què cal per a tenir el "cap clar" o el "cap ben fet"? No tenir un cap ple de coneixements, sinó un cap que disposi d'una aptitud general per plantejar-se i tractar problemes, un cap que disposi de principis d'organització que permetin reunir els sabers i donar-los sentit.

Dels molts reptes que s'han d'afrontar, com el de l'excessiva parcel·lació de les disciplines, el fonamental és el de la reforma del pensament, reforma que té a veure amb la nostra capacitat d'organitzar el coneixement. Cal substituir un pensament que aïlla i separa per un pensament que distingeix i connecta; cal substituir un pensament disjuntiu i reduccionista per un pensament de la complexitat, en el sentit originari de la paraula complexus: allò que s'ha teixit conjuntament.

Tot el llibre és una mostra de la conveniència i de les avantatges que comporta un pensament de la complexitat: ens porta a una més completa visió de la condició humana, ens ajuda saber viure millor, ens prepara a fer front a les incerteses, ens capacita per captar les implicacions dels esdeveniments. 
   

     «Actualment la cultura no solament està tallada en peces soltes, sinó també dividida en dos blocs. La gran disjunció entre la cultura de les humanitats i la cultura científica, iniciada el segle XIX i agreujada al llarg del segle XX, comporta greus conseqüències per a totes dues. La cultura humanística és una cultura genèrica que, mitjançant la filosofia, l'assaig, la novel·la, nodreix la intel·ligència general, afronta els grans interrogants humans, estimula la reflexió sobre el saber i afavoreix la integració personal dels coneixements. La cultura científica, de naturalesa ben diferent, separa els camps del coneixement; produeix admirables descobertes, teories genials, però no pas una reflexió sobre el destí humà i sobre el futur de la mateixa ciència. La cultura de les humanitats tendeix a tornar-se com un molí mancat del gra dels descobriments de la ciència sobre el món i sobre la vida, que haurien d'alimentar-ne els grans interrogants; la ciència, privada de reflexió sobre els problemes generals i globals, es torna incapaç de plantejar-se a si mateixa i de concebre els problemes socials i humans que suscita.

El món tècnic i científic veu la cultura de les humanitats només com un ornament o un luxe estètic, quan, de fet, aquesta afavoreix el que Simon anomena el general problem solving, és a dir, la comprensió general que la ment humana aplica als casos particulars. El món de les humanitats només veu en la ciència un conjunt de sabers abstractes o amenaçadors.»

MORIN, Edgar. Tenir el cap clar. Per organitzar els coneixements i aprendre a viure. Barcelona: La campana, 2001. (Pàg. 18-19)

     


[Guia] [Anterior] [Següent]