Un conjunt de pensaments concentrats i expressats en breus frases és el llibre de Jorge Wagensberg titulat Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál és la pregunta? y otros quinientos pensamientos sobre la incertidumbre. Conceptes claus del llibre són: complexitat, coneixement, anticipació, progrés, intel·ligència, vida, interacció,... i, òbviament, incertesa.

En el seu anterior llibre, Ideas sobre la complejidad del mundo (Barcelona: Tusquets, 1985), l'autor dóna per superat el mèrit de la ciència de captar simplicitat, és a dir, de cercar les explicacions més simples dels fenòmens més complexos; un mèrit que s'exercitava tot declarant la guerra a l'atzar: a més progrés del coneixement menys atzar. Avui, reconeixent la complexitat creixent i acceptant que no tot és predictible, la comprensió del món esdevé més completa (no es renuncia a tanta informació), més anticipativa (pactant amb l'atzar) i més interactiva (el tot és més que la suma de les parts). Així, la comprensió de la realitat exigeix considerar tant la complexitat del sistema a investigar com la complexitat de l'entorn, és a dir, la incertesa de l'entorn.

Els 531 aforismes o pensaments concentrats estan organitzats en quatre seccions. La primera sobre la realitat, centrada en l'atzar i el temps. La segona, la vida, filtra pensaments sobre l'ésser viu, què vol dir seguir viu, l'evolució, el progrés, els estímuls. Una altra sobre el coneixement, reflexionant sobre la ciència, la revelació, l'art. I, finalment, sobre la civilització, suggerint sobre identitats col·lectives, sobre la conversar,... 
     

Realidad:

[1] Pensar es pensar la incertidumbre.

[3] ¿Es el azar un producto de nuestra ignorancia o un derecho intrínseco de la naturaleza?

[24] Yo soy la intersección de todas mis vivencias.

[40] El saber no ocupa lugar, pero lo que es tiempo ...


Vida:

[64] Para vivir se intercambian tres cosas con el resto del mundo: materia, energia e información.

[93] La inteligencia es una capacidad para anticipar la incertidumbre del entorno.

[106] La mente se nutre del cambio.

[114] La selección natural favorece al seleccionado, la selección artificial al seleccionador.

[116] El viejo dilema de qué fue antes, el huevo o la gallina, hace tiempo que tiene una solución: fue el huevo, aunque, claro, no era de gallina.

[131] Progresar es ganar independencia respecto de la incertidumbre del entorno.


Conocimiento:

[226] La comprensión es compresión.

[237] Lo diferente es anécdota, lo común inteligibilidad.

[283] La historia de la ciencia es la historia de las buenas preguntas.

[290] Las grietas del método científico se rellenan con pasta de ideología.


Civilización:

[407] El sueño de la razón produce monstruos y la falta de cambio, el sueño de la razón.

[410] La más antigua tradición científica es la de traicionar la tradición.

[489] La felicidad requiere que el futuro sea incierto.

[519] El éxito masivo de algunos cantantes y escritores hace temblar los cimientos mismos de la democracia.

WAGENSBERG, Jorge. Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál és la pregunta? y otros quinientos pensamientos sobre la incertidumbre. Barcelona: Tusquets, 2003.