El concepte evolució


Si consultem en un diccionari l'entrada evolució trobarem: «procés de desenvolupament» o «procés de canvi mitjançant el qual es passa d'un estat de coses a un altre d'una forma gradual». Evolució significa, doncs, desplegament, desenvolupament o desenrotllament d'una cosa que es trobava plegada, envolta o enrotllada.

La paraula evolució, a diferència de revolució, connota la idea de procés, a la vegada, gradual i ordenat. Així, el seu significat porta vers una determinada concepció: un desenvolupament que té dins seu la pauta d'un creixement, com el desenvolupament d'una gemma o d'un nadó. Evolucionisme, des d'aquesta perspectiva, és la concepció segons la qual les actuals manifestacions de la natura són resultat d'un desenvolupament, en el curs del temps, des d'un primitiu estat, a formes organitzades més complexes i elevades.Concepte propers


Evolució, involució, revolució, devolució i circumvolució són cinc conceptes emparentats. Tots ells comparteixen l'arrel "-volució", expressió que indica moviment rotatori (del llatí volvere: rodar, girar).


Se't proposa reconstruir el següent text usant expressions del següents llistat,
sense repetir-ne cap i adaptades gramaticalment:
Adaptació / Avançar / Desplegar / Gradual / Positiu / Progrés /
Radical / Regressió / Tornar / Trencar / Volta

   

Reconstrueix el text omplint buits amb les expressions indicades.

«Evolució i involució són processos de canvi en direcció oposada; el primer, una determinada situació; el segon, en moviment regressiu, vers formes anteriors, és a dir, replegant-se. Ambdós processos solen ser , ara bé, no queda exclòs un canvi més sobtat. Però un canvi sobtat i , en el que es un estat de coses, s'anomena revolució.

«Una qüestió no resolta és la del vincle entre evolució i progrés. El mateix Darwin, dubtava. Progressar és , anar endavant; un procés ascendent, positiu i gradual. Per a molts, el procés evolutiu és un procés semblant. Però el canvi evolutiu comporta una superior a l'entorn, mentre que el sovint ha implicat un menyspreu de l'entorn i això no és .

«Devolució i circumvolució, malgrat comparteixen l'arrel '-volució', són conceptes usats en contextos diferents. Devolució fa referència a l'acció de una cosa a una situació passada, a una persona allò que posseïa anteriorment. Circumvolució, a l'acció de no anar directament a un objectiu, sinó de donar una tortuosa».