Filòsofs pluralistes


     1. Intents de conciliació
   
Els filòsofs presocràtics coneguts com els pluralistes constitueixen el primer intent de conciliació de concepcions oposades de la realitat, especialment de les d'Heràclit i Parmènides. D'Heràclit i un altre jonis assumeixen que la "physis" o naturalesa és un procés de canvis continus. De Parmènides, que el que és no pot venir del que no és.

Tenen en comú dues idees:
a) L'existent no ha sorgit d'un únic principi, sinó de diferents arrels o elements primigenis;
b) Els canvis que observem en la natural són només combinacions i recombinacions d'aquests elements primigenis.

Empèdocles (494-432 a.C.) d'Agrigent (Sicília) és qui postula per primera vegada la coneguda teoria dels quatre elements, defensant al mateix temps que dues forces, l'Amor, força unificadora, i la Discòrdia, força disgregadora, determinen els canvis.
Anaxàgores (500-428 a. C.) de Claxòmenes (port de la Jonia) argumenta que existeixen tants elements primigenis com a tipus de coses, doncs en cada cosa hi ha sements o llavors de tot el que ella pot arribar a ser, i que arribi a ser una cosa o una altra depèn de la intervenció d'una força que crida 'nous' o ment.  
Leucip (450-? a.C.) de Milet (colònia grega d'Àsia Menor) i Demòcrit (460-370 a.C.) d'Abdera (nord del mar Egeo) intueixen l'existència d'una infinitat de petitíssims objectes durs, invisibles, eterns i inalterables que denominen àtoms; l'existència del buit permet les combinacions i recombinacions d'àtoms, formant conglomerats.


     2. Mirant més allà
    És suggeridor constatar que concepcions filosòfiques i científiques actuals tenen les seves arrels en idees que pensadors presocràtics ja havien intuït i racionalment argumentat. Recordem que la pregunta sobre l'existència d'un un principi o realitat bàsica inquietava ja als primers filòsofs i que aquesta pregunta, és a dir, quins són loc components més elementals de la matèria?, segueix totalment vigent.

Mirant més enllà de les aportacions dels pluralistes, veiem pluralitat d'idees, teories o concepcions més o menys contemporànies que semblen noves perspectives o "actualitzacions" de les intuïcions dels pluralistes. Així, al començar a parlar del model atòmic actual, sembla inevitable fer referència a Leucip i Demòcrit. Igualment al parlar d'evolució, fer referència a Anaxàgores. Així doncs, podem establir connexions.

Després de consultar i obtenir un coneixement bàsic sobre les idees dels pluralistes:
a) llegeix els vuit textos clàssics sobre les idees dels pluralistes;
b) llegeix les vuit visions posteriors o actualitzacions;
c) estableix connexions.


     3. Estableix connexions
   
Textos clàssics
 
Visions posteriors
Sobre Empèdocles d'Agrigent

1. «Empèdocles postula quatre elements materials, foc, aire, aigua i terra, tots eterns, que augmenten i decreixen mitjançant la barreja i la separació. [...] D'aquests elements naixeren tots els éssers que han existint i existiran, els arbres, els mascles i les femelles, les bèsties, les aus, els peixos que es nodreixen de l'aigua i també els déus de llarga vida.» Simplici, Física.

2. «Els autèntics primers principis, els que transmeten el moviment a aquells (foc, aire, aigua i terra), són l'Amor i la Discòrdia. Els elements estan constantment sotmesos a un canvi alternant, barrejant-se unes vegades per obra de l'Amor i separant-se altres per l'acció de la Discòrdia .» Simplici, Física.

3. « Brotaren sobre la terra nombrosos caps sense coll, folgaven braços solts mancats d'espatlles i erraven ulls solitaris sense front. I contínuament s'anaven unint a l'atzar. ... Naixeren criatures amb dos caps i dos pits, bous amb cap d'home i homes amb cap de bou... Els éssers constituïts d'un mode apte, malgrat estar-ho per atzar, van sobreviure.» Aristòtil, De caelo.


Sobre Anaxàgores de Claxòmenes


4. « Essent les coses així, hem de suposar que hi ha moltes coses de cada tipus en cada cosa que s'està unint, sements de totes les coses sota tota classe de formes, colors i gustos.... Així, doncs, com podria néixer el cabell del que no és cabell i la carn del que no és carn? En cada cosa hi ha partícules de cada cosa.» Simplici, Física.

5. « La Ment és la més subtil i la més pura de totes les coses; té el coneixement tot sobre totes les coses i el màxim poder. La Ment governa totes les coses que tenen vida, tant les més grans com les més petites.» Simplici, Física.


Sobre els atomistes: Leucip i Demòcrit

6. « Leucip i el seu company Demòcrit afirmaren que els elements són el ple i el buit, els anomenaren ésser i no ésser. L'ésser és ple i sòlid; el no ésser és buit i subtil.» Aristòtil, Metafísica.

7. «... aquests àtoms és mouen en el buit infinit, separats uns d'altres i diferents entre si en figures, grandària, posició i ordre; al sorprendre's uns a altres xoquen i alguns són expulsats...» Simplici, De caelo.

8. « Atribueixen a l'atzar la causa tant del firmament com de tots els móns; doncs de l'atzar neix el remolí i el moviment que, mitjançant separació, portà l'univers a l'ordre actual.» Aristòtil, Física.
 

A. Freud: Eros (les forces de l’amor) i Thanatos (les forces de la mort o de la destrucció) determinen l’evolució de la vida personal i de la vida social .

B. Model atòmico actual: els nostres àtoms no són atòmics, sinó divisibles: el xoc entre determinades partícules pot produir efectes catastròfics.

C. Lavoisier (segle XVIII) s'adona que els elements clàssics ara ja no són elements; per exemple, l’aigua ja no és element sinó una combinació química d’hidrògen i oxígen.

D. Darwin (siglo XIX): en el procés de reproducció es produeixen modificacions espontànies, els individus dotats de canvis o modificacions favorables tenen, en la lluita per la vida, més possibilitats de sobreviure.

E. Mendeleiev: les seves investigacions van permetre de posar en ordre, en taules, la varietat d’elements bàsics de la natura que ràpidament es van anar descobrint al llarg del segle XIX.

F. Biología: es produeixen mutacions i pensem que només l’atzar les explica; després, es restableix l’ordre, s’apliquen les estrictes lleis de Mendel.

G. Física: entre el nucli de l’àtom i els electrons que giren al voltant seu, hi ha un immens buit .

H. Laplace afirma el 1812: si existís una ment que conegués totes les variables de l’Univers i la posició de totes les partícules, podria predir el més petit esdeveniment amb el màxim rigor.

 

Estableix connexions. Relaciona el text clàssic amb la corresponent visió posterior.