No sabem viure sense valorar

Valorem i som valorats. Valorem les accions dels altres, valorem les persones del nostre entorn i valorem els objectes que ens envolten; simultàniament, els altres valoren les nostres accions i valoren la nostra persona. Els humans no sabem viure sense valorar; no tenim una actitud indiferent i passiva davant la realitat, sinó que la sentim com a bella o lletja, com a bona o dolenta, com a agradable o penosa, com a noble o vil.

Atribuïm un valor a una acció quan afirmem que és bona, atribuïm un valor a una persona quan diguem que és bella, atribuïm un valor a un objecte quan afirmem que és útil. Però les qualitats bona, bella i útil aplicades a una acció (per exemple, ajudar a un amic), a una persona (per exemple, a la Maria) o a un objecte (les meves esportives) no són visibles com ho són les accions o les persones, ni es poden tocar com es poden tocar els objectes.
Un valor és, doncs, una qualitat, una propietat o un tret que, atribuït a accions, persones o objectes, justifica una actitud positiva i preferencial vers ells. Com un valor


   

Fets i valors

Fet: Esglèsia Auvers-sur-Oise Una acció, una persona o un objecte formen part del món del que és; són fets. Quan en parlo, estic fent una descripció d'una realitat física. És descripció d'un fet o un enunciat fàctic l'expressió: "per internet circulem milers de textos". Els enunciats fàctics són vertaders o falsos en funció de la seva correspondència o no amb els fets.
Fet: una realitat física

Però què passa si afirmo: "internet és una xarxa fantàstica"? Ara ja no parlo de fets, sinó de valors: he anat més enllà dels fets, a la xarxa li atribueixo una qualitat positiva i mostro la meva actitud favorable, la meva estima o la meva apreciació. És una valoració de la qual no es pot dir que sigui vertadera o falsa. Descripcions i valoracions són dues maneres de parlar de la realitat: en les nostres descripcions enunciem judicis de fets, en les nostres valoracions, judicis de valors.Valor: Vincent-Van Gogh
Valor: apreciació d'una realitat

La distinció entre fet i valor ha estat molt aclaridora en els debats ètics. Ens mostra els dos mons en els quals ens movem els humans, el món del que és i el món del que hauria de ser. El que hauria de ser és allò desitjable i bo que considerem un valor. Quan tenim dubtes sobre si el que tractem és un fet o un valor podem fer-nos la següent pregunta: "l'enunciat, es refereix a tal com són les coses o a tal com haurien de ser?" Òbviament, si es refereix a tal com haurien de ser les coses, aleshores estem parlant de valors. Així, doncs, les qualitats valoratives van més enllà dels fets, mostren una mena de plus, una obertura a un món superior.


  

Usos de la paraula valor

La paraula valor prové del llenguatge econòmic. Les monedes tenen un determinat valor i els productes tenen un preu o valor, i quant més apreciades són més valor tenen. Un fragment de plata o d'or esdevé un valor només quan els humans el cotitzem. D'una manera semblant, quan un objecte o una acció és molt apreciat diem que és valuós.

Però, en què ens trobarem si agafem un diccionari i consultem l'entrada valor? Ens trobarem amb una paraula que té pluralitat de significats. Se'ns dirà que valor és ..., però aquesta és una qüestió reservada a ja iniciats.

    
[Guia]